Lønforhandling

AU Uddannelse

Lønforhandlingerne i AU Uddannelse følger den overordnede proces på AU. Typisk ser forløbet således ud:

  • Universitetsledelsen fastsætter et overordnet lønforhandlingsbudget
  • LSU aftaler proces og tidsplan for lønforhandlingerne i AU Uddannelse
  • Medarbejderne orienteres om proces og tidsplan, herunder frist for ansøgning om lønforbedring
  • Efter ansøgningsfristens udløb forhandler ledelsen med TR og selvforhandlern
  • Sluttelig orienteres medarbejderne om udfaldet og HR udbetaler lønforbedring til de relevante personer

Du kan findes yderligere information om lønforhandlingerne på HR’s hjemmeside.

Lønkriterier

LSU har på deres møde den 20. juni 2018 præciseret, at lønkriterierne ikke er vægtede eller prioriterede i forhold til hinanden.

LSU vedtog endvidere at fastholde indholdet af Kriterier for tildeling af løntillæg i AU Uddannelse, der danner grundlag for forhandlingerne om lønforbedring.