Lønforhandling i AU Uddannelse

Lønforhandlingerne i AU Uddannelse følger den overordnede proces på AU. Typisk ser forløbet således ud:

·         Universitetsledelsen fastsætter et overordnet lønforhandlingsbudget

·         LSU aftaler proces og tidsplan for lønforhandlingerne i AU Uddannelse

·         Medarbejderne orienteres om proces og tidsplan, herunder frist for ansøgning om lønforbedring

·         Efter ansøgningsfristens udløb forhandler ledelsen med TR og selvforhandlerne

·         Sluttelig orienteres medarbejderne om udfaldet og HR udbetaler lønforbedring til de relevante personer

 

Der kan findes yderligere information om lønforhandlingerne på HR’s hjemmeside.