Praktisk og nyttig viden i Fredrikshus

AU Uddannelse

Herunder finder du praktisk og nyttig information om forskellige emner i Fredrikshus.

Adgangskort, døre og alarmer

Adgangskort

Ved ansættelse får alle nye medarbejdere et personligt adgangskort med foto.

Adgangskortet skal indlæses i kortlæserne, som er placeret ved alle indgange til bygning 1445 og 1448. Når læseren lyser konstant, indtaster du din 4-cifrede kode.

Et nyt kort, der holdes over en læser, vil blinke den første gang. Når læseren lyser gul, kan du indtaste din kode.

Pinkode:
Du får tilsendt pinkoden til kortet via din AU-mail. Hvis du har glemt din pinkode, kan du bestille en ny via siden: https://pinkode.au.dk.


Låsning af døre

De fleste ydre døre i Fredrikshus er låste, og kan åbnes med nøglekort og tilhørende kode eller den kode, der er udsendt pr. mail. Svingdøren i Vejledningscentret er åben i centrets åbningstid, kl. 9 til 14, ligesom indgang B er åben 7.45 - 16.15. Gæster til huset kan henvises til disse døre.


Alarmer på døre og vinduer

 • Bygning 1445, 0. og 1. sal: Der er ikke alarm på i tidsrummet 4.45-20.15
 • Bygning 1448, 0. sal: Der er ikke alarm på i tidsrummet 4.45-20.15
 • Bygning 1448, 1. sal: Der er ikke alarm på i tidsrummet 5.30-20.15

Hvis alarmen går, skal du ikke ringe til vagtselskabet, da de er forpligtede til at komme uanset hvad. Vi har således heller ikke et kodeord, der skal oplyses til vagtselskabet. 
Hvis du er kommet til at aktivere alarmen ved en fejl, skal vagten informeres, når de ankommer til Fredrikshus. Vagten har dog stadig pligt til at undersøge hele huset for en sikkerhedsskyld.


Indbrud, truende adfærd, brand o.lign.

Hvis du er vidne til, at nogen forsøger at begå indbrud eller opfører sig truende eller voldeligt, skal du ringe 114 (politiet). Der skal ikke ringes til vagtselskabet.

Ved brand eller akut behov for lægehjælp ringes 112.

Hvis du vurderer, at der derudover er behov for alarmering af AU’s beredskab, skal de kontaktes på tlf. 87 15 16 17.

Hvis du vurderer, at der er behov for evakuering af bygningen, følges de guidelines, som hænger ved evakueringsudstyret på alle gange i bygningen.

Arrangementer

Haven

Haven bag Fredrikshus er tilgængelig for diverse udfoldelser og benyttes tit til frokost i sommerhalvåret.

Hvis man planlægger et arrangement, hvor det er påkrævet, kan haven bookes i Outlook-kalenderen: 1448-000 Haven ved Fredrikshus


Fester

AU Uddannelse holder hvert år julefrokost, sommerfest og nytårskur for medarbejderne i AU Uddannelse. Medlemmer til de tværgående festudvalg går på omgang mellem afsnittene.

Hvis man har lyst til at arrangere yderligere fester, sender man en anmodning til ledergruppen om dette (ved at sende en mail til Sekretariatet). Når ledergruppen har godkendt arrangementet, sendes en mail til alle kollegaer i AU Uddannelse med invitation til at deltage i festudvalget.

Book en bil eller tag en cykel

AU Uddannelse råder over en Volkswagen Touran med siddeplads til 7 personer. De to bagerste sæder kan slås ned, så der bliver et stort bagagerum.


Booking, afhentning og aflevering af bilen 

Bilen må udelukkende bruges til tjenstlige formål i Danmark. Du kan booke bilen ved at indkalde den til møde via Outlook-kalenderen: Bil-studadm-vw touran-HF38171. Her kan du også se, om bilen er ledig. Bookingen er gennemført, når du får en bekræftende mail fra Sekretariatet.

Bilen står parkeret på parkeringspladsen ud for Fredrikshus, Fredrik Nielsens Vej 5, 8200 Aarhus N.
Nøgle samt dieselkort afhenter og afleverer du i Sekretariatet, bygn. 1448 lok. 329 i tidsrummet mandag-torsdag kl 8-15:30 og fredag kl 8-14 .
Hvis du tilbageleverer bilen udenfor tidsrummet, afleverer du nøglen i Sekretariatet (i skabet til højre lige indenfor døren).


Brug af bilen 

Når du bruger bilen, skal du huske:

 • at du skal udfylde kørebog. Du finder den i skuffen i armlænet.
 • at tanke DIESEL.
 • kode til dieselkort, som findes i kørebogen.
 • at du selv er ansvarlig for skift af viskere, påfyldning af sprinklervæske, diesel m.m. Disse kan købes med dieselkortet, som udleveres sammen med nøglen.
 • at tanke op inden aflevering, hvis tanken er under halv fuld (brug dieselkortet). Evt. andre udgifter betales med dit personlige AU Mastercard.
 • at give Sekretariatet besked, hvis du bruger af forbindningsstofferne i forbindingskassen.


Service til bilen

Vi køber regelmæssig service til bilen ved Mekonomen, men hvis du konstaterer et behov for service, så meddel det til Sekretariatet. Ved uheld kontakt tlf. 70 11 31 13 for transport. Bilen skal til et Automesteren-værksted i Århus:

 • CarService: Herredsvej 62, 8210 Aarhus V, tlf. 86 16 15 16 

Hvis du har haft udgifter til bilen - f.eks. hvis du er kommet afsted uden benzinkort – kan Sekretariatet sekretar.udd@au.dk kontaktes for kontering.

I bilen finder du:

 • kort med telefonnumre i tilfælde af uheld
 • forbindingskasse
 • Brobizz
 • kørebog (skal benyttes) med kode til dieselkort

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Sekretariatet på sekretar.udd@au.dk.


Brug af bil – medarbejdere fra andre VD-områder

Bilen må udelukkende bruges til tjenstlige formål i Danmark. Medarbejdere i Uddannelsesadministration har fortrinsret, og bilen kan derfor tidligst bookes med én dags varsel.

Du kan booke bilen ved at indkalde den til møde via Outlook-kalenderen: Bil-studadm-vw touran-HF38171. Her kan du også se, om bilen er ledig.

Der skal udfyldes kørebog. Du finder den i skuffen i armlænet.

Du er selv ansvarlig for skift af viskere, påfyldning af sprinklervæske, diesel mm. Disse kan købes med dit Masterkort eller ved udlæg og konteres i eget VD-område. Hvis du bruger af forbindsstofferne i forbindskassen, så giv også Sekretariatet besked.


Cykler

I Fredrikshus har vi cykler, som medarbejdere i AU Uddannelse kan gøre brug af til transport fx rundt i parken. Cyklerne står i cykelkælderen, hvor egen cykel også kan parkeres. 

Book mødelokale og mobil mødeskærm

Mødelokaler

I Fredrikshus har vi syv mødelokaler. De kan benyttes af alle medarbejdere ved AU, men skal bookes før brug. Man bedes venligst rydde lokalerne efter brug, så de er klar til de næste.

Der er oprettet en kalender i Outlook for hvert mødelokale. Booking af et lokale sker via en mødeindkaldelse i Outlook.

Lokaleoverblik:

 • 1445-035: 
  Lokalet har plads til 6 personer og med skærm.
 • 1445-122:
  Lokalet har plads til 4 personer og med skærm.
 • 1445-413:
  Lokalet har plads til 14 personer. Der findes touchscreen, kamera og højttaler/mikrofon til brug ved hybridmøder. Desuden er der et whiteboard i lokalet.
 • 1445-133:
  Lokalet har plads til 12 personer og med skærm.
 • 1448-211:
  Lokalet har plads til 12 personer og med Teams-udstyr.
 • 1448-312:
  Lokalet har plads til 31 personer og med Teams-udstyr.
 • 1448-315:
  Lokalet har plads til 20 mødedeltagere. Der findes touchscreen, kamera og højtaler/mikrofon til brug for hybridmøder. Desuden er der et whiteboard i lokalet.
 • 1448-322:
  Lokalet har plads til 4 personer.

Mellemrummet på 2. sal i Fredrikshus skal så vidt muligt være tilgængeligt for bygningens medarbejdere som frokost- og kaffestue, og kan derfor ikke bookes i Outlook.
 

Mobil mødeskærm

AU Uddannelse har en mobil mødeskærm, som man kan tilslutte sin bærbare til, hvis man har brug for at sidde flere ved en skærm og ikke har et mødelokale. Den mobile storskærm står i lokale 1448-322a, hvor den kan hentes efter behov. Skærmen kan bookes via outlook, som var den et mødelokale. Dens kalendernavn er ”Mobil Mødeskærm, AU Uddannelse, 1448-322a”.

Førstehjælp

Førstehjælpsudstyr

Er uheldet ude kan du finde hjertestarter, førstehjælpskasser, brandtæpper og ispose følgende steder:

 • Udenfor på vores bygning 1445 hænger der en hjertestarter. Se her for placering af hjertestarter.
 • I kopirummet i parterre er der en førstehjælpskasse.
 • I køkkenet på 2. sal er der en førstehjælpskasse.
 • I køkkenet på 3. sal er der en førstehjælpskasse.
   

Den største fejl, man kan gøre med en hjertestarter, er ikke at anvende den.

Så selv om du ikke selv har været på kursus, så tøv ikke med at bruge hjertestarter, hvis en kollega eller gæst får brug for hjælp. Den siger selv, hvad du skal gøre.

Husudvalg

Husdvalget i Fredrikshus beskæftiger sig med alverdens praktiske forhold vedrørende medarbejderne i bygningen, og er sammensat af repræsentanter fra alle afsnit i AU Uddannelse, der er bosiddende i Fredrikshus. Der afholdes møder en gang i kvartalet.

Har du relevante forslag til tiltag, spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte udvalget.

Husudvalgets medlemmer:

Cecilie Ditte Christensen, Studiesystemer

Gitte Heide, Vejledning og Studieinformation

Karina Thind Sjøstedt, SU/SPS/DC

Pernille Friis, Optagelsesprocesser

Pernille Borum, RSC

Tina Kirstine Sørensen, Sekretariatet

Julie Lykke Skjernaa, Data og Indberetninger

Tina Kvistad Gerkens, Sekretariatet (tovholder)

Kantine- og køkkenforhold

Frokost

Køleskabe: Du er selv ansvarlig for dine ting i køleskabet. Det opleves desværre, at vi ikke er så gode til at få ryddet op efter os selv og smidt gamle madvarer ud. Derfor bliver dette gjort med hård hånd om nødvendigt, så rengøringen kan komme til.

Kopper: Personlige kopper er velkomne i Fredrikshus, men forvent ikke at du har den for dig selv, hvis ikke du holder den tæt til kroppen. 

 

Nærmeste kantine

Mad og drikke kan fx købes på Det Kgl. Bibliotek, bygning 1360 eller i Nobelparkens Kantine, bygning 1481.

Du kan læse om kantineforhold på AU her: https://www.au.dk/om/organisation/kantiner.

Medarbejderparkering

Parkeringsregler

Der er ens parkeringsregler i Universitetsparken (vær dog opmærksom på særlige parkeringsforhold ved Internationalt Center).

Parkering kræver, at du skal registrere din bil. Registreringen sker via hjemmesiden Digital parkering.

Det er muligt at registrere to biler, men begge biler må ikke holde parkeret på parkeringspladserne samtidig.

Læs mere om medarbejderparkering her.

Personaleforening

Personaleforening

Medarbejderne i AU Uddannelse har pr. 6. februar 2024 oprettet en personaleforening, som man automatisk bliver medlem af ved ansættelse.

Det er gratis at være medlem af personaleforeningen, som løbende indbyder til diverse arrangementer, bl.a. boblesmagning, Oktoberfest og et julearrangement. 

Personaleforeningens bestyrelse pr. 1. april 2024: 

Forperson:

Esben Højbjerre Larsen, Vejledning og studieinformation

Næstforperson:

Bettina Nielsen, Studiestøtte

Kasserer:

Karina Thind Sjøstedt, Studiestøtte

Øvrige medlemmer:

Orla Hoppe, studiesystemer

Bjarke Parner, studiesystemer

Rikke Brixvold Hviid, Kvalitet, Legalitet og Optagelse

Tina Kvistad Gerkens, Sekretariatet

Anne Christine Teglborg, Vejledning og studieinformation

Rengøring, affald og vedligehold

Bygningsservice

Bygningsservice Thomas Kruse og Gunnar Sonni Ellefsen kan tilkaldes, hvis der er problemer i bygningen (f.eks. et toilet, der løber) eller behov for mindre reparationer. Endeligt kan de hjælpe med at bestille en håndværker, hvis der er tale om større tilpasninger.


Rengøring

Du skal selv fjerne eventuelle brødkrummer eller spildt vand og lign. Grundig rengøring af kontorer sker én gang ugentligt (se hvilken dag i dørkarmen til rummet).

Vi er alle ansvarlige for at holde Fredrikshus i pæn og ordentlig stand. Alle mødelokaler, frokoststuer, mv. afleveres opryddede og i rengjort stand:

 • Smid evt. affald ud.
 • Tør borde, whiteboards, mm af.
 • Luft ud i mødelokaler og frokoststuer efter endt brug.
 • Ledninger rulles sammen og hænges tilbage på sin plads.

Overvej generelt, hvordan du selv ønsker at overtage et lokale. 


Affald

 • Skraldespande uden pose er kun til genanvendeligt papir.
 • Hvid, klæbende pose er til andet affald, og ellers bruges de store skraldespande i køkkenerne.

Vi er selv ansvarlige for at få skiftet de hvide poser og tage nye, der befinder sig i de respektive køkkener. Skraldespande med papir tømmes ugentligt af rengøringspersonalet.

Husk: Papir med cpr-nummer skal til makulering. Makuleringsspande findes i skaktrummene på alle etager.


Pap

Pap afleverer man selv i den røde papcontainer, som er placeret for enden af gavlen i bygning 1448.
 

IT-skrot

IT-skrot afleveres i kælderen under bygning 1448, hvor der er placeret en kasse til formålet. Når kassen er fyldt, sørger Sekretariatet for at bestille afhentning ved AU IT.

Sekretariatet kan kontaktes på sekretar.udd@au.dk.

Tjekliste ved ansættelse, fratrædelse og tilbagevenden af medarbejder

Foruden den faglige introduktion og en varm velkomst, skal der sørges for en masse praktisk ved ansættelsen af en ny medarbejder.


Ansættelse

Ved ansættelse af nye medarbejdere udfyldes dette skema til oprettelse i medarbejderstamkortet. Skemaet sendes til Sekretariatet på sekretar.udd@au.dk.

Følg denne tjekliste for at huske alt det praktiske og følge de procedurer, vi har aftalt i AU Uddannelser, når vi byder nye medarbejdere velkomne.


Fratrædelse

På samme vis er der en tjekliste ved fratrædelser.
 

Tilbagevenden

LSU har lavet en række anbefalinger vedr. håndtering af tilbagevendende medarbejdere.
 

AU HR's medarbejderintroduktion

Vær desuden opmærksom på AU HR's vejledning til onboarding af nye medarbejdere.

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

Nyheder og referater

Relevante nyheder

På AU er der en række relevante nyhedsbreve, abonnementsordninger og lignende, som er relevante for medarbejder i AU Uddannelse.

Det anbefales at holde sig orienteret i følgende: