Fagligt forløb om tests

Forløb om faglige test i Studiesystemer

Formålet med fagligt forløb om test er at styrke den fælles faglighed inden for et af Studiesystemers vigtige områder – nemlig tests. Projektet er startet ud fra en erkendelse fra ledergruppen om, at der er behov for at få løftet dette fagområde. Samtidig er projektet en måde at kompetenceudvikle på internt i stedet for at sende folk på kurser.

Valg af emne til fagligt forløb

I Studiesystemer har man valgt området test, fordi det er et område, alle medarbejdere har berøring med, men som mange medarbejdere er lidt usikre overfor. Studiesystemer fungerer som bindeled mellem brugere og leverandører af systemer. Hver gang et nyt system eller en ny version af et eksisterende system leveres ind, skal de sørge for, at relevante test bliver udarbejdet, så systemerne fungerer bedst muligt.

Selve forløbet

Studiesystemer har gjort brug af en ekstern foredragsholder fra en stor, privat virksomhed. Oplægget har været startskud på det faglige forløb, og via oplægget fik Studiesystemer et helikopterperspektiv på, hvad test handler om, og hvorfor det er vigtigt. Derefter køres to workshops for alle medarbejdere i afdelingen om, hvilke kompetencer og værktøjer der er nødvendige i lige præcis Studiesystemer for at arbejde optimalt med test. Det kan f.eks. dreje sig om, hvordan leverandørkontakt håndteres, og hvordan testforløb planlægges og rent praktisk gennemføres. Det vigtigste er at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad arbejdet med test går ud på.

Implementering og opfølgning

I den sidste del af forløbet arbejdes med at implementere udbyttet af de gennemførte workshops i praksis, idet grupper af medarbejdere hver gennemfører en test-opgave lige fra planlægning til gennemførelse og afrapportering.

Efter forløbet og andre afdelinger

Resultatet af projektet skal ikke kun bruges i Studiesystemer, men afdelingen bliver de ansvarlige, når andre afdelinger skal arbejde med test. Studiesystemer vil gerne inddrage andre enheder i testarbejdet. Et eksempel er Optagelse, som er et af de områder, der først bliver inviteret ind i samarbejdet omkring test.

Det er tanken at tilbyde skræddersyede udviklingsforløb til de afdelinger, som efterhånden inddrages i samarbejdet om test.

Fagligt forløb i din afdeling

I dit afsnit kan et fagligt forløb sættes i gang som et skræddersyet forløb, hvor afsnittet arbejder med lige nøjagtigt det værktøj eller de kompetencer, som du og dine kollegaer har brug for at blive bedre til. Det faglige forløb kan både foregå med inddragelse af en ekstern foredragsholder, eller det kan være medarbejderne i afsnittet, der kommer med faglige input, så I bliver klogere på et bestemt emne. 

Forløbet skal altid aftales med nærmeste leder.