Finansiér kompetenceudviklingen

Kompetenceudvikling kræver finansiering. AU Uddannelse har i sit budget modtaget penge til at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling. Hver funktionschef har et budget til at understøtte kompetenceudviklingen af medarbejderne i dennes funktionsområde. I 2016 er disse kompetencebudgetter udregnet som ca. 6.000 kr. gange antallet af medarbejdere.

For at flest muligt kan få glæde af de kompetencemidler, som AU Uddannelse selv råder over, kan det være en god idé at søge delvis finansiering af aktiviteterne fra andre kilder.

Du kan f.eks. søge midler hos Kompetencefonden på AU eller den nationale kompetencefond, FUSA. Du finder links til begge fonde her på siden. 

Alle ansatte i AU Uddannelse kan efter aftale med deres leder søge om midler til kompetenceudvikling.

Den Statslige kompetencefond

Statens Kompetencesekretariat råder over en række kompetenceudviklingspuljer, som statsansatte kan søge i forbindelse med individuel kompetenceudvikling.
Den statslige kompetencefond giver i fremtiden mulighed for at få støtte til:

  • Uddannelses - og kursusgebyr (ekskl. moms)
  • Materialer
  • Transport og ophold

Der åbnes for ansøgninger til de overenskomstmidler, der over de næste to år skal omsættes til kurser, efteruddannelse mv. for statens ansatte. Støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

I modsætning til tidligere skal man søge støtte direkte hos Den Statslige Kompetencefond og ikke via AU. Fonden administreres af Kompetencesekretariatet i samarbejde med de statslige overenskomstparter. Kriterier, beløbsgrænser og støttede aktiviteter varierer efter, hvilken overenskomst man er ansat under.

Ansøgningsprocedure
Man kan søge støtte fra den 4. september 2019 og de kommende to år via et digitalt ansøgningsskema. Der er ingen faste ansøgningsfrister, så man kan løbende søge fonden. Ansøgningerne skal godkendes af nærmeste budgetansvarlige leder. Når en medarbejder har ansøgt om støtte, bliver lederen automatisk anmodet om at godkende ansøgningen. Først derefter behandles ansøgningen. Når kompetenceudviklingsaktiviteten er gennemført, skal du som leder igen godkende og bekræfte, at forløbet er afsluttet og angive udgifter i forbindelse med aktiviteten.

Udbetaling af støtte
Fondens udbetaling af støtten vil altid ske efter, at kompetenceudviklingsaktiviteten er afholdt. Udgifter indtil da, skal afdelingen selv lægge ud for.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til Den Statslige Kompetencefond, kan du finde svar på Kompetencesekretariatets hjemmeside eller kontakte AU HR, Henrik Philipp Vestergaard på hpv@au.dk eller tlf. 26 28 23 61.

Hav begrundelsen klar og tal med din leder

 

Esben Højbjerre Larsen har modtaget midler fra AU’s egen kompetencefond til et kursus som proceskonsulent. Esben oplever ansøgningsprocessen som meget lige til. Han påpeger, at den største udfordring er at få sat ord på sin begrundelse for at søge:

”Den største udfordring er at skrive en begrundelse for, hvorfor man søger midlerne, og hvad man skal bruge dem til. Og hvordan kompetenceudviklingstiltaget passer ind i ens udviklingsplan.”

Selve ansøgningsprocessen er derimod meget enkel:

”Jeg synes, det er meget overskueligt lige at gå ind og finde den information, jeg skal bruge. Selve ansøgningsprocessen går ud på, at man udfylder et skema med faktuelle oplysninger til brug for ansøgningen,” fortæller Esben.

Esben påpeger også, at dialogen med nærmeste leder er helt afgørende:

”Jeg vil helt klart anbefale andre, at man tager en snak med sin leder. Der er større sandsynlighed for, at midlerne tildeles, hvis der er opbakning fra ledelsen. Jeg havde talt med min leder om, at  proceskonsulent-uddannelsen var noget, jeg gerne ville. Da der blev mulighed for at søge, tog jeg endnu en snak med lederen. Og så skrev jeg en begrundelse og sendte ansøgningen ind.”

Foto: Søren Kjeldgaard