Gruppekompetenceprojekter

Gruppekompetenceprojekter er en dynamisk og anderledes måde at kompetenceudvikle på, fordi alle medarbejdere i en afdeling er med til at definere og vælge de værktøjer, der tages i brug. Når projekterne er slut, kan du som medarbejder opleve, at projekterne lever videre i form af de redskaber, der er taget i brug i din afdeling. Gruppedynamikken gør, at man lettere kan holde hinanden oppe på de tiltag, der sættes i gang.

Gruppekompetenceprojekter kan både være faglige og kan målrettes i forhold til kultur og trivsel. Projekterne oprettes med bistand fra HR eller med hjælp fra eksterne konsulenter. Gruppekompetenceprojekter udgør derfor en meget bred palet af kompetenceudvikling, hvor den enkelte afdeling har mulighed for at udforme projektet efter afdelingens behov.

Initiativer indenfor kompetenceudvikling i grupper skal ske efter aftale med din nærmeste leder. Ligeledes skal ansøgningen om de økonomiske midler også foretages af ledelsen.