Hvad er kompetenceudvikling i AU Uddannelse?

Kompetenceudvikling er både kurser, deltagelse på konferencer, videndeling med dine kollegaer, at prøve kræfter med nye opgaver og meget mere.

Leder og medarbejder har et fælles ansvar for medarbejderens kompetenceudvikling. Begge parter skal leve op til indgåede aftaler om kompetenceudvikling. 

Kompetenceudvikling finder du som medarbejder både udenfor arbejdspladsen og indenfor arbejdspladsen. Figuren viser de muligheder for kompetenceudvikling i AU Uddannelse, som er beskrevet her på siden.

Dette hjemmesidekompleks om kompetenceudvikling i AU Uddannelse er et resultat af LSU’s arbejde med emnet.

Udvikling af kompetencer handler om at tilegne sig
ny viden, nye færdigheder og/eller nye holdninger og at bruge det lærte i praksis.

Statens Center for Kompetenceudvikling

 

Kompetenceudvikling er alle aktiviteter, som udvikler den enkelte medarbejders viden, kvalifikationer og kompetencer i forhold til aktuelle og kommende udfordringer.
Det er mere og andet end det at deltage på kurser.

Statens Center for Kompetenceudvikling