Jobrotation

Vikariater

Du kan udvikle dig ved at søge et internt vikariat. Samtidig søger du orlov fra din nuværende stilling. Om et vikariat og orlov bevilges, vil bero på en helhedsvurdering af, om udlånet er til gavn for både medarbejder samt afgivende og modtagende enhed.

Søg ledige, interne stillinger

At søge ledige, interne stillinger ved AU Uddannelse er en af de muligheder, du har for kompetenceudvikling. Om det bliver dig, der ansættes i den nye stilling, vil i sidste ende bero på en helhedsbetragtning af, hvilken ansøger der er mest kompetent.

Jobbytte

Ved jobbytte bytter 2 eller flere medarbejdere job. Dette er ressourcekrævende for de involverede enheder. Som den økonomiske situation er lige nu, vil det kun komme i anvendelse i helt særlige tilfælde.

Foto: Lars Kruse