Kultur og Trivsel

I Studiesystemer har projektet Kultur og Trivsel resulteret i bedre trivsel samt styrket samarbejdskulturen. Projektet blev arrangeret med HR som facilitator. I begyndelsen af forløbet med Kultur og Trivsel blev medarbejderne interviewet om, hvad der skulle fokuseres på og hvilke værktøjer de havde brug for.  HR havde den helt store værktøjskasse med, og Studiesystemer valgte efterfølgende de temaer og værktøjer ud, som var relevante for afdelingen i den aktuelle situation.

Afdelingens vision

I udviklingen af Kultur og Trivsel hos Studiesystemer har det været vigtigt at klarlægge afdelingens vision. Det er blevet diskuteret, hvad Studiesystemer skal være for en afdeling, hvad formålet med Studiesystemer er, og hvad afdelingen skal lykkes med. Fokus er holdt på den faglige og organisatoriske profil.

Eksempler på vision og mål

Studiesystemer har i forløbet arbejdet med en formålssætning, hvor de strategiske og resultatorienterede mål er blevet beskrevet. Over for disse mål har afdelingen defineret kulturpejlemærker, der tager sig af de lidt blødere værdier. F.eks. at afdelingens medarbejdere værdsætter en god og uformel omgangstone præget af imødekommenhed og respekt.

Afdelingen gennemgik en række moduler. På første modul har der været fokus på vision, kerneopgave og samarbejde. Her blev Studiesystemers aktiviteter klarlagt som startskud for resten af forløbet. Derudover har Studiesystemer bl.a. arbejdet med relationer og den generelle kommunikation kollegaer imellem. Hvad betyder det f.eks., når man henvender sig til en kollega med sætningen: ”Har du to minutter?”

 

Visionen for Studiesystemer er at være en god, kompetent og aktiv samarbejdspartner. Relationen til andre afdelinger på AU har også været væsentligt at arbejde med for Studiesystemer. I løbet af projektet har der hersket stor bevidsthed om faglighed, og at man står sammen om projektet – både indenfor og udenfor afdelingen.

Teori og praktiske øvelser

I selve forløbet har medarbejderne skiftevis gennemgået teori og udført øvelser. Teorien og øvelserne har været mangeartede. Fx har medarbejderne arbejdet med talehandlinger, der gør det tydeligt, at alle medarbejdere i fællesskab skal bidrage til at give hinanden konstruktiv feedback.

Kultur og Trivsel er sat i værk i forlængelse af AU Uddannelses overordnede udviklingsmål.

"Kultur og Trivsel" i din afdeling

Et lignende tiltag kan sættes i gang i AU Uddannelses øvrige afdelinger, hvor afdelingen selv definerer værktøjer, rammer og projektets navn. Projektet skal startes fra ledelsens side.