Arbejdsmiljø: AU har brug for engagerede kræfter

Det er nu, du skal række ud til din lokale arbejdsmiljøgruppe, hvis du kunne tænke dig at blive arbejdsmiljørepræsentant i jeres enhed i perioden 2024-2027.

Foto: Lars Kruse

Netop som universitetsvalget er afsluttet, har du som medarbejder mulighed for at engagere dig i et andet valg. Hvert 3. år vælger medarbejdere, hvem der skal arbejde for at fremme et godt arbejdsmiljø på Aarhus Universitet – og det er nu, du kan melde dig som repræsentant. Ofte er der stort set balance i antallet af medarbejdere, der fortsætter i rollen som lokale repræsentanter, og i antallet af nye nysgerrige medlemmer, som prøver kræfter med rollen for første gang.

Som arbejdsmiljørepræsentant er du med til at udvikle og fremme et godt arbejdsmiljø i din enhed i samarbejde med din lokale ledelse. Rektor Brian Bech Nielsen, formand for hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU), anerkender den store indsats, arbejdsmiljøorganisationen gør for at sikre og udvikle optimale rammer for arbejdslivet på AU, og han opfordrer flere til at engagere sig:  

”Det gode arbejdsmiljø på AU må vi ikke tage for givet. Det er et resultat af en kontinuerlig målrettet indsats og en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, som hver dag tager et værdsat ansvar for, at vi 11.000 medarbejdere kan trives på universitet. Men arbejdsmiljøorganisationen på AU er ikke et lukket kredsløb – den har brug for løbende tilførsel af engagerede kræfter, først og fremmest når pladserne i de lokale arbejdsmiljøgrupper skal besættes. Jeg vil derfor gerne opfordre alle med interesse for arbejdsmiljø til at stille op i den kommende tid.”

Du kan melde dig som kandidat til arbejdsmiljøudvalget fra den 27. november til den 7. december.

Læs mere om, hvad rollen indebærer.


Hvem kan stille op?

  • Du kan stille op, hvis du har arbejdet på AU i mindst 9 måneder.
  • Du vælges for 3 år ad gangen med start den 1. marts 2024.
  • Hvis der melder sig flere interesserede, end der er pladser til, vil der blive afholdt valg mellem de opstillede.

Du kan finde mere information om arbejdsmiljøorganisationen på AU og valget på valghjemmesiden. Se bl.a.: