Tidsplan for AMO-valget

Valg til arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet forløber over ca. 6 måneder – fra oktober 2023 til marts 2024. I den periode foregår der en masse internt i arbejdsmiljøorganisationen og blandt de forskellige beslutningsorganer. Herunder er opsummeret de vigtigste datoer.

De vigtigste datoer:

  • 2. oktober 2023: Frist for beslutning af arbejdsmiljøorganisationsstruktur hos institutter/centre/vicedirektørområder
  • 1. november 2023: Frist for beslutning af AU's arbejdsmiljøorganisationsstruktur
  • 27. november 2023 - 7. december 2023: Opstilling af arbejdsmiljørepræsentant-kandidater til arbejdsmiljøgrupperne
  • 4. december 2023 - 14. december 2023: Udpegning af arbejdsledere til arbejdsmiljøgrupperne
  • 11. december 2023 - 21. december 2023: Valg af arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der er kampvalg
  • 1. marts 2024: Den nye arbejdsmiljøorganisation tiltræder

Detaljeret tidsplan

Fase 1: Forberedelse og kommunikation

27. marts 2023: Orientering og drøftelse af tidsplan på HAMU. HAMU har tiltrådt tids- og procesplan.

2. kvartal 2023: FAMU/AAMU får tidsplan og proces for AMO-struktur og valgkontaktperson

Juli - september 2023: Institutleder/centerleder/vicedirektør drøfter med LAMU, om der skal justeres i deres AMO-struktur og der udpeges 1 – 2 valgtovholdere

August/september 2023: Kommunikation om AMO-valget 2024 sendes via mail til ledelsen til formidling i organisationen

2. oktober 2023: Frist for beslutning af arbejdsmiljøorganisationsstruktur hos institutter/centre/vicedirektørområder samt udpegning af 1 - 2 valgtovholdere

Primo oktober 2023: Kommunikation om arbejdsmiljøorganisationsvalget sendes ud i diverse nyhedsbreve

1. november 2023: Frist for beslutning af AU's arbejdsmiljøorganisationsstruktur

Primo/medio november 2023: Rektor orienteres om og godkender AU’s arbejdsmiljøorganisationsstruktur 

27. november 2023 - 7. december 2023: Opstilling af arbejdsmiljørepræsentant-kandidater til arbejdsmiljøgrupperne

4. december 2023 - 14. december 2023: Udpegning af arbejdsledere til arbejdsmiljøgrupperne

11. december 2023 - 21. december 2023: Valg af arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der er kampvalg

8. januar  - 28. februar 2023: Valg til lokal arbejdsmiljøudvalg LAMU, herefter til fakultetsarbejdsmiljøudvalg/enhedsadministrationsarbejdsmiljøudvalg FAMU/AAMU og herefter til hovedarbejdsmiljøudvalget HAMU

Fase 2: Valg til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg

Fase 3: Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

1.-2. kvartal 2024: Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere. Datoer offentliggøres på valghjemmesiden i efteråret 2023.