Nyt om Pure

Eksterne publikationer får workflowtrin

Det gør at vi har samme datastandard for alle vores forskeres bidrag.

1. januar 2020 sætter vi workflowtrin på alle eksterne publikationer.

En publikation betegnes "ekstern", når alle interne forfattere, det vil sige forfattere med en tilknytning til AU, udelukkende er affilieret til eksterne organisatoriske enheder som det står skrevet på publikationen .

Eksterne publikationer styres ved hjælp af et workflow, der er mage til det, som bruges til interne publikationer. Det betyder, at eksterne publikationer er inkluderet i standard visninger og filtre, der bygger på "Administrerende organisation".

Inklusionen af eksterne publikationer er først og fremmest være synligt i matrice-visning og i "X Publikationer venter på at bliver flyttet til næste workflowtrin", som vises under opgaver i profil oversigten.

I rapporteringsøjemed kan det være nødvendigt at filtrere de eksterne publikationer fra. Du kan læse her hvordan.

Personer med redaktør-rolle får ikke flere opgaver at løse. Det er kun sammentællingen i Pure der har ændret sig.