Oversigt over administrationen på AU

Administrationen på Aarhus Universitet består af seks vicedirektørområder, fire administrative centre på fakulteterne og Universitetsledelsens Stab. Øvrige enheder herudover er Erhverv og Innovation og Centre for Educational Development (CED). 

­

Enhedsadministrationen

  • De seks vicedirektørområder, AU Bygninger, AU Forskning, AU HR, AU IT, AU Uddannelse og AU Økonomi (Fællesadministrationen), betjener hele AU på tværs og refererer til universitetsdirektøren.
  • De fire administrative centre betjener de enkelte fakulteter og ledes af en administrationschef, som refererer til universitetsdirektøren og fakultetets dekan.
  • Øvrig tværgående enhed: Ph.d.-administrationen

Universitetsledelsens Stab

  • Enheden refererer til rektor og yder politisk, strategisk, kommunikationsmæssig og juridisk rådgivning og sparring til bestyrelsen og universitetsledelsen med særligt fokus på rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

Erhverv og Innovation

  • Enheden referer til erhvervsdirektøren og understøtter erhvervsudvalget i at realisere AU’s erhvervssatsning.  

Centre for Educational Development (CED)

  • Enheden er AU’s fælles universitetspædagogiske center, der refererer til prorektor.

Enhedsadministrationen

Fællesadministrationen

AU Bygninger

AU Bygninger varetager drift og vedligeholdelse af AU's bygninger og står for universitets byggeprojekter.

Læs mere om AU Bygninger

AU Forskning

AU Forskning består af enhederne Forskningsdatakontoren, Forskningsstøtteenheden og Technology Transfer Office samt skretariat.

Læs mere om AU Forskning

AU HR

HR på Aarhus Universitet bidrager til universitetets kerneopgave ved at understøtte og videreudvikle AU’s organisatoriske kapabilitet og effektivitet gennem medarbejdere, organisation og kultur. HR er organiseret i hhv. Administrationscentre og Fællesadministration.

Læs mere om AU HR

AU IT

AU IT arbejder målrettet og dedikeret på at skabe effektive og sammenhængende brugervenlige digitale løsninger for ansatte og studerende på Aarhus Universitet.

Læs mere om AU IT

AU Uddannelse

AU Uddannelse varetager fællesadministrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration på Aarhus Universitetet i samarbejde med fakulteterne.

AU Uddannelse består af fem enheder: Studenterrekruttering og Optagelse, Studiesystemer, International Uddannelse, Studiestøtte samt Uddannelsesstrategisk Sekretariat.

Læs mere om AU Uddannelse

AU Økonomi

AU Økonomi varetager overordnede fællesfunktioner inden for økonomiområdet. Vicedirektørområdet består af fire enheder: Regnskab, Økonomisekretariatet, Indkøb og Business Intelligence enheden.

Læs mere om AU Økonomi

Administrative centre

Administrationscenter Arts

Administrationscenter Arts understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support til fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, ph.d.- og studieadministration.

Læs mere om Administrationscenter Arts

Administrationscenter Aarhus BSS

Administrationscenter Aarhus BSS understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support til fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, eksterne relationer, ph.d.- og studieadministration.

Læs mere om Administrationscenter Aarhus BSS

Administrationscenter Health

Administrationscenter Health understøtter fakultetet med HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, internationale aktiviteter, ph.d.- og studieadministration.

Læs mere om Administrationscenter Health

Administrationscenter Nat-Tech

Administrationscenter Nat-Tech understøtter forskning og uddannelse med administrativ support til  institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, ph.d.- og studieadministration. 

Læs mere om Administrationscenter Nat-Tech


Øvrig tværgående enhed

Ph.d.-administrationen

Den tværgående enhed Ph.d.-administrationen består af tre afdelinger, hhv. Health ph.d.-administration, NAT og TECH ph.d.-administration og AU ph.d. og fondsbetjening

Læs mere om Ph.d.-administrationen

Universitetsdirektør

Kristian Thorn

Universitetsdirektør

Universitetsledelsens Stab

Universitetsledelsens Stab har som primær opgave at yde politisk, strategisk og juridisk rådgivning og sparring til universitetsledelsen med særligt fokus på rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

Universitetsledelsens Stab er inddelt i fire grupper: Sekretariat, Jura, Analyse og Politik samt Kommunikation og Presse.

Læs mere om Universitetsledelsens Stab


Erhverv og Innovation

Erhverv og Innovation refererer til erhvervsdirektøren og understøtter erhvervsudvalget i at realisere AU’s erhvervssatsning. Erhverv og Innovation er inddelt i to overordnet grupper Erhvervsstaben samt Innovation og Entreprenørskab

Læs mere om Erhverv og Innovation.

Erhvervsdirektør

CED

CED refererer til prorektor, og er AU’s fælles universitetspædagogiske center, som tilbyder forskningsbaseret sparring om praksisnært universitetspædagogik til alle fagmiljøer på AU.

Læs mere om CED

Prorektor