Oversigt over enhedsnavne på dansk og engelsk

Her kan du få et overblik over danske og engelske navne i Enhedsadministrationen samt underenhederne i der forskellige VD-områder.

Se i øvrigt oversættelsesværktøjerne i AU Dictionary.

Danske enhedsnavne for vicedirektør-områder og underenheder på de administrative centre

Fælles-administrationen

Arts

Aarhus BSS

Health

Natural Sciences

Technical Sciences

Fællesadministrationen

Administrationscenter Arts [ACA]

Administrationscenter Aarhus BSS

Administrationscenter Health

Administrationscenter Nat og Tech

Administrationscenter Nat og Tech

AU Bygninger

Arts Bygningsservice

Aarhus BSS Bygningsservice

HE Bygningsservice

Nat-Tech  Bygningsservice

Nat-Tech  Bygningsservice

AU IT

Arts IT-Support

Aarhus BSS IT-Support

HE IT-Support

Nat-Tech IT

Nat-Tech IT

AU Uddannelse

Arts Studier

Aarhus BSS Studier

HE Studier

Nat-Tech Uddannelse

Nat-Tech Uddannelse

-

Arts Kommunikation

Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer

HE Kommunikation

Nat-Tech Kommunikation

Nat-Tech Kommunikation

AU Forskning 

AU HR

Arts HR

Aarhus BSS HR & Ph.d.

HE HR

Nat-Tech HR

Nat-Tech HR

AU Økonomi

Arts Økonomi

Aarhus BSS Økonomi

HE Økonomi

Nat-Tech Økonomi

Nat-Tech Økonomi

Engelske enhedsnavne for vicedirektørområder og underenheder på de administrative centre

Central Administration

Arts

Aarhus BSS Health

Natural Sciences

Technical Sciences

Central Administration Arts Administrative Centre Aarhus BSS Administrative Centre HE Administrative Centre

Nat-Tech Administrative Centre

Nat-Tech Administrative Centre

AU Estates Projects and Development

Arts Estates Facilities

Aarhus BSS Estates Facilities

HE Estates Facilities

Nat-Tech Estates Facilities 

Nat-Tech Estates Facilities

AU IT Arts IT Support Aarhus BSS IT Support HE IT Support

Nat-Tech IT Support

Nat-Tech IT Support

AU Student Administration and Services Arts Studies Administration Aarhus BSS Studies Administration HE Studies Administration

Nat-Tech Studies Administration

Nat-Tech Studies Administration

- Arts Communication Aarhus BSS Communication and External Relations HE Communication

Nat-Tech Communication

Nat-Tech Communication

AU Research Support Arts PhD Administration and Internationalisation Aarhus BSS HR and PhD Administration PhD and Talent Administration for Health, Natural Sciences and Technical Sciences PhD and Talent Administration for Health, Natural Sciences and Technical Sciences PhD and Talent Administration for Health, Natural Sciences and Technical Sciences
AU HR Arts HR Aarhus BSS HR and PhD Administration HE HR

Nat-Tech HR

Nat-Tech HR

AU Finance

Arts Finance

Aarhus BSS Finance

HE Finance

Nat-Tech Finance

Nat-Tech Finance

Overordnede betegnelser

Dansk Engelsk
Enhedsadministrationen Administration
Fællesadministrationen Central Administration
Administrationscenter Administrative Centre
Sekretariat [på administrativt center] Secretariat

Forkortelser for VD-områder og øvrige administrative enheder

Fuldt navn Forkortet navn Forkortelse til teknisk brug
AU Bygninger AU BYG byg
AU IT AU IT it
AU Uddannelse AU UDD udd
AU Forskning AU FOR for
AU HR AU HR hr
AU Økonomi AU ØKO oko
Universitetsledelsens Stab US us

Underenheder på VD-områderne – danske og engelske betegnelser

AU HR AU HR
Løn Payroll
Personalejura Employment Law
Data og digitalisering Data and Digitalisation
Udvikling og Arbejdsmiljø Organisational Development and Working Environment
International Staff Office International Staff Office
Sekretariat Secretariat
AU IT AU IT
Informationssikkerhed Information Security
Sekretariat Secretariat
Portefølje og Udvikling Portfolio and Development
Drift Operations
Arkitektur Architecture
Projekter Projects
Udvikling Development
Brugeroplevelser User Experience
Generelle Applikationer General Applications
FA IT-support FA IT support
Administrative Applikationer Administrative Applications
Infrastruktur Infrastructure
Omnibus Omnibus
AU Uddannelse AU Student Administration and Services
Sekretariat Secretariat
Optagelse og Studiesystemer Admissions and Educational Administration Systems
International Uddannelse International Office
Vejledning og Studiestøtte Student Guidance and Academic Support Services
Uddannelsesstrategisk Sekretariat Educational Development and Analysis
Optagelse Admissions
Studiesystemer Educational Administrative Systems
Mobilitet og Uddannelsessamarbejde Mobility and Transnational Education
Bolig Housing
Vejledning og Studieinformation Student Guidance and Information
SU og Specialpædagogisk Støtte Student Grants and Loans and Special Educational Support
Uddannelsesjura Educational Law
Uddannelsesudvikling og Kvalitet Educational Development and Quality Assurance
Analyse og Indberetning Analysis and Reporting
AU Bygninger AU Estates Projects and Development
Bygningssekretariatet Estates Projects and Development Secretariat
Campus Plan & Projekt Campus Planning and Projects
AU Økonomi AU Finance
Regnskab Accounts
Økonomisekretariatet Financial Control
Indkøb Procurement
Business Intelligence Business Intelligence
Servicegruppen Service Team
Debitorgruppen Accounts Receivable
Kreditorgruppen Accounts Payable
Rejsegruppen Travel Expense Accounts
Økonomisystemer Systems
Budgetenheden Budgets
Controllerenheden Controller team
AU Forskning AU Research Support
Forskningsstøtteenheden Research Support Office
Technology Transfer Office Technology Transfer Office
Sekretariat Secretariat

Øvrige enheder

Erhverv og Innovation Enterprise and Innovation
Erhvervsstaben The Office of Business Collaboration
The Kitchen

The Kitchen

Universitetsledelsens Stab Rector's Office
Analyse og Politik Analysis and Policy
Jura og Sekretariat Legal Support and Secretariat
Kommunikation og Presse Communication and Press
Stabschef og PA-gruppen Head of Staff and PA group
Events og Kommunikationsstøtte Events and Communication Support