AU Bygninger

AU Bygninger varetager overordnede fællesfunktioner inden for bygningsområdet.

Vicedirektørområdet består af to enheder: Bygningssekretariatet og Campus Plan & Projekt.

AU Bygningers kerneopgave er, at skabe rammer der sikrer, at nuværende og fremtidige arealbehov kan opfyldes under hensyntagen til en AU-optimal arealudnyttelse og -udvikling. Alt arbejde sker i tæt dialog med blandt andet universitetsledelse og fakulteter samt i samarbejde med eksterne aktører.

AU Bygninger understøtter fakulteterne og administrationen med en kompetent og specialiseret rådgivning og projektgennemførelse inden for nybyggeri, ombygning og indretning, infrastrukturer, bygningsjura og -økonomi.

Afdelinger i AU Bygninger


Bygningssekretariatet

Afdelingen varetager myndighedsbetjening, kontakt til samarbejdsparter og udlejere, kontraktforhandling, bygnings- og projektøkonomi, ledelsesbetjening samt bygningsøkonomi, beredskab, infrastrukturer og bygningstekniske systemer.

Læs mere om Bygningsssekretariatet

Campus Plan og Projekt

Afdelingen varetager løbende opgaver ift.  campusudvikling og projektledelse vedr. nybyggeri og renovering, herunder ledelsesbetjening, kontakt til myndigheder samt sikring af fremdrift i planlægnings- og udviklingsspor.

Læs mere om Campus Plan & Project