AU Bygninger

AU Bygninger varetager overordnede fællesfunktioner inden for bygningsområdet.

Vicedirektørområdet består af to enheder: Bygningssekretariatet og Campus Plan & Projekt.

Bygningers kerneopgave er, at skabe rammer der sikrer, at nuværende og fremtidige arealbehov kan opfyldes under hensyntagen til en AU-optimal arealudnyttelse og -udvikling. Alt arbejde sker i tæt dialog med blandt andet universitetsledelse og fakulteter og i samarbejde med eksterne aktører.

Bygninger understøtter fakulteterne og administrationen med en kompetent og specialiseret rådgivning og projektgennemførelse inden for nybyggeri, ombygninger og indretninger, infrastrukturer, bygningsjura og -økonomi.

Afdelinger i AU Bygninger


Bygningssekretariatet

Afdelingen varetager myndighedsbetjening, kontakt til samarbejdsparter og udlejere, kontraktforhandling, bygnings- og projektøkonomi, ledelsesbetjening samt bygningsøkonomi, beredskab, infrastrukturer og bygningstekniske systemer.

Læs mere om Bygningsssekretariatet

Campus Plan & Project

Afdelingen varetager projektledelse vedr. nybyggeri, renovering, nyetablering af bygninger og fredning.

Læs mere om Campus Plan & Project