AU Økonomi

AU Økonomi varetager overordnede fællesfunktioner inden for økonomiområdet.

Vicedirektørområdet består af fire: Regnskab, Økonomisekretariatet, Indkøb og Business Intelligence enheden.

Økonomis kerneopgave er at yde en beslutningsunderstøttende, kompetent og proaktiv økonomistyring, der er sparrende, holdningsbaseret og hvor medarbejderne har en forpligtigelse til at undre sig – det vil sige, at forholde sig til processerne og det faktiske output heraf.

Økonomi understøtter fakulteterne og administrationen med transaktions- og bogholderimæssige opgaver, regler/politikker inden for økonomistyring, økonomistyringssystemer, ledelsesinformation, indkøbsaftaler og meget mere.

Afdelinger i AU Økonomi


Regnskab

Regnskab varetager transaktions- og bogholderimæssige opgaver for hele AU. Den overordnede ledelse af Regnskab varetages af regnskabschef Klaus Jensen.

Læs mere om Regnskab

Økonomisekretariatet

Økonomisekretariatet sikrer de overordnede regler og politikker inden for økonomistyring, drift samt support af økonomisystemerne for hele AU og meget mere.

Læs mere om Økonomisekretariatet

Indkøb

Indkøb foretager udbud af vare- og tjenesteydelseskontrakter samt vejleder indenfor indkøbsområdet om indgåelse af alle kontrakter.

Indkøb analyserer på forbrug og aftaleoverholdelse.

Indkøb foretager løbende kontrol af leverandørerne og deres aftaleoverholdelse.

Læs mere om Indkøb

Business Intelligence

Business Intelligence udarbejder datawarehouse og business intelligence løsninger for hele AU. Herunder beslutningsunderstøttende ledelsesrapportering, driftsunderstøttende rapporteringsløsninger og analyseværktøjer.

Business Intelligence arbejder desuden på at fremme fælles begrebsapparat og definitioner til brug for rapporteringsløsningerne.

Læs mere om Business Intelligence