AU Forskning

AU Forskning består af forskningsdatakontoret, forskningsstøtteenheden, TTO (Technology Transfer Office) og et sekretariat.

Enheder i Forskning

Forskningsdatakontoret

Forskningsdatakontoret understøtter håndtering af forskningsdata i bred forstand. Enheden er formelt etableret 15. oktober 2023. Den nærmere definition og afgrænsning af opgaver i enheden er p.t. under afklaring.

Gå til beskrivelse og kontaktpersoner.

Sekretariat

Sekretariatet understøtter vicedirektøren i dennes ledelse af området.

Se liste over medarbejdere

Forskningsstøtteenheden

Forskningsstøtteenheden består af fire teams: Ansøgning, projektadministration, strategi og support. Der arbejdes inden for strategi, fundraising, bibliometri, projektadministration mv.

Se liste over medarbejdere

Technology Transfer Office

Technology Transfer Office (TTO) består af de to teams Kontraktgruppen og Kontraktgruppen Health. TTO bistår alle fem fakulteter på tværs af AU med udarbejdelse og forhandling af forskningsaftaler, rådgiver om sikring og udnyttelse af IP-rettigheder samt aftaler i relation til behandling af personoplysninger i forbindelse med forskningen

Se liste over medarbejdere i TTO.