AU IT

AU IT er hele Aarhus Universitets it-afdeling.

AU IT arbejder målrettet og dedikeret på at skabe effektive og sammenhængende brugervenlige digitale løsninger for ansatte og studerende på Aarhus Universitet.

Vi har ansvaret for universitetets it-porteføljestyring og rådgiver på den baggrund universitetsledelsen i forhold til udvikling og prioritering af universitetets samlede digitaliseringsindsats.

Vi stiller viden og kompetencer til rådighed inden for alle faser af de enkelte digitaliseringsprojekter. Vi medvirker til at analysere processer, opstille business cases og lave it-arkitektur, der sikrer, at beslutninger om it-anskaffelser eller udvikling træffes på et solidt grundlag. 

Når der er truffet beslutning om en it-anskaffelse, medvirker vi til at kravspecificere, gennemføre udbud, risikovurdere, teste og implementere, ligesom vi sikrer, at der laves integrationer mellem de forskellige løsninger. Hvor der ikke findes standardsystemer designer og udvikler vi selv den nødvendige funktionalitet.

Vi sørger for en stabil og effektiv drift af de anskaffede it-løsninger, ligesom vi medvirker til den løbende forvaltning og videreudvikling. I tæt samarbejde med fakulteternes it-support, yder vi it-support til ansatte og studerende på hele universitetet.

Vi har det overordnede ansvar for universitetets web og hjælper de forskningsfaglige og administrative miljøer med at udvikle hjemmesider, der effektivt understøtter den digitale kommunikation med universitetets interne og eksterne brugere.

Afdelinger i AU IT

IT Staben, Aarhus

IT-staben består af 2 teams:

Omnibus - uniavisen på AU

Omnibus er den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet.

Se medarbejdere i Omnibus

Portefølje og udvikling

Portefølje og udvikling består af 4 teams: