Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen

Ledelseskredsen i enhedsadministrationen (LEA) består af universitetsdirektøren, de seks vicedirektører, de fire administrationschefer og stabschefen i Universitetsledelsens Stab.


Arnold Boon

Universitetsdirektør Rektorat

John Westensee

Vicedirektør AU Forskning og Eksterne Relationer - Sekretariat for Forskning og Eksterne Relationer

Nikolaj Harbjerg

Administrationschef Administrationscenter Health

Ole Jensen

Administrationschef Administrationscenter Arts

Peter Bruun Nielsen

Vicedirektør AU IT - IT Staben, Aarhus

Kristian Thorn

Stabschef Universitetsledelsens Stab

Morten Winterberg

Vicedirektør AU Økonomi

Anne Bækby Johansen

Administrationschef Dekanatet, Aarhus BSS

Hanne Vester Rasmussen

Viceadministrationschef Administrationscenter Nat-Tech

Møder i LEA


Sagsbehandler

Pernille Bak Pedersen

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab