Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen

Ledelseskredsen i enhedsadministrationen (LEA) består af universitetsdirektøren, de seks vicedirektører, de fire administrationschefer og stabschefen i Universitetsledelsens Stab.


Anne Lindholm Behnk

Vicedirektør AU HR

Anna Bak Maigaard

Vicedirektør AU Uddannelse - AU Uddannelse Stab

John Westensee

Vicedirektør AU Forskning - Sekretariat for AU Forskning

Ole Jensen

Administrationschef Administrationscenter Arts

Peter Bruun Nielsen

Vicedirektør AU IT - IT Staben, Aarhus

Kristian Thorn

Universitetsdirektør Rektoratet

Morten Winterberg

Vicedirektør AU Økonomi

Anne Bækby Johansen

Administrationschef Dekanatet, Aarhus BSS

Hanne Vester Rasmussen

Viceadministrationschef Administrationscenter Nat-Tech

Møder i LEA