Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen

Arnold Boon

Universitetsdirektør Rektorat

John Westensee

Vicedirektør AU Forskning og Eksterne Relationer - Sekretariat for Forskning og Eksterne Relationer

Nikolaj Harbjerg

Administrationschef Administrationscenter Health

Steen Harrit Jakobsen

Stabschef Universitetsledelsens Stab

Ole Jensen

Administrationschef Administrationscenter Arts

Peter Bruun Nielsen

Vicedirektør AU IT - IT Staben, Aarhus

Niels Jørgen Rasmussen

Vicedirektør AU Økonomi og Bygninger

Kristian Thorn

Vicedirektør AU Uddannelse - AU Uddannelse Stab

Niels Damgaard Hansen

Administrationschef Administrationscenter Nat-Tech

Anne Bækby Johansen

Administrationschef Dekanatet, Aarhus BSS