Ansøgningsteamet

Ansøgningsteamet hjælper dig

I Ansøgningsteamet hjælper vi forskere, forskningsgrupper og institutledere med at:

  • Udarbejde en fundingstrategi
  • Sikre at din ansøgning passer til det enkelte opslag
  • Forbedre struktur og overskuelighed i ansøgningen
  • Give input til ikke-videnskabelige afsnit
  • Lave budget og sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og projektbeskrivelse
  • Sikre, at formalia er overholdt
  • Udarbejde bibliometriske analyser.     

Derudover rådgiver vi om danske, europæiske og øvrige internationale forskningsprogrammer og kan hjælpe dig med at bruge fondsdatabasen til at identificere finansieringskilder, der er interessante for dit projekt.

Jo før i ansøgningsprocessen du kontakter Ansøgningsteamet, jo bedre kan vi hjælpe dig.

Se desuden ’Råd og værktøjer til din fondsansøgning’.