Projektadministration

Projektadministrationsteamet tilbyder dig professionel rådgivning og administrativ support til styring af eksternt finansierede forskningsprojekter.

Projektadministrationen er delt i to teams:

Partner Projektadministrationsteamet (Obligatorisk)
Har du et projekt under EU’s rammeprogrammer for forskning og udvikling (H2020 eller Horizon Europe), så skal teamet godkende det både på kontraktforberedelses- og afrapporteringstidspunktet. Det sikrer kvalitet og ensartethed i afrapporteringen. Teamet står også for kontakt til revisor ved projektrevision og har beføjelse til at underskrive på vegne af Aarhus Universitet.

Koordinator Projektadministrationsteamet
Dette team tilbyder støtte til administration af store og komplekse forskningsprojekter koordineret af forskere på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Ydelsen er et supplement til de generelle ydelser fra andre dele af fællesadministrationen og ydes mod brugerbetaling. Vi tilpasser støtten efter det enkelte projekts behov.