Fonde og programmer

Fondsdatabase

Sign up på Research professional

Research Professional kan hjælpe dig med at finde fonde, der er relevante for dit projekt.

Research Professional er en ekstern fondsdatabase med en omfattende dækning af særligt europæiske og andre udenlandske eksterne bevillinger inden for alle fagområder.

Alle ansatte på AU og regionsansatte har adgang til databasen, og hvis du er oprettet som bruger, kan resultatet af søgningerne både gemmes, downloades eller deles med kollegaer.

For regionsansatte, der ikke har et au-id, se venligst nedenfor.

Vi anbefaler, at du opretter dig som bruger, så du endvidere får muligheden for løbende at blive elektronisk adviseret om fonde, der er relevante for dig eller din forskningsgruppe. For AUH-ansatte gælder imidlertid, at de ikke kan tilgå databasen uden at være oprettet som bruger, hvorfor de skal rette henvendelse til Pernille Grøngaard for at blive oprettet. AU-ansatte med en e-mailadresse og au-id, kan tilgå og oprette en konto gennem IP-genkendelse (campus eller VPN) eller via WAYF.

Opret din profil her.

Genvej til de store danske fonde - private og offentlige

Neden for finder du link og omtale af de største danske offentlige og private fonde. Disse fonde er interessante, hvis du søger penge til større forskningsprojekter. Men der er langt flere fonde, hvor du kan søge penge til forskningsaktiviteter. Det kan være mindre beløb til rejser, konferencer mm. Du finder en fyldestgørende oversigt på Research Professional, som er omtalt ovenfor.

 

Private fonde

Forskningsstøtteenheden hjælper udelukkende forskere på Health og AUH med nedenstående virkemidler. Forskere fra de øvrige fakulteter skal kontakte lokale rådgivere for hjælp.

Novo Nordisk
Novo Nordisk Fonden er den største danske, private fond i DK. Formålet for fonden er at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund. Læs mere her: Link til 10 støtteområder.

Se også en introduktionsvideo til fonden her.

Lundbeck
Lundbeckfonden støtter dansk offentligt udført forskning, helt overvejende inden for biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning, såvel grundforskning som klinisk anvendt forskning samt epidemiologisk forskning – primært med fokus på hjernen. Læs mere her.

Villum/Velux
VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. 

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.
Områder, som de støtter – læs her. 

Carlsberg
Carlsbergfondet støtter visionær og innovativ grundforskning på internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte talentudvikling og generationsskiftet i dansk grundforskning, internationalisering af danske talenter og visionære forskningsnybrud. Læs mere her.

Hos fonden kan du søge Starting Grants og endvidere støtte til afholdelse af konferencer, publicering, forskningsophold. Læs mere her.

Offentlige fonde

Forskningsstøtteenheden understøtter DG og Innovationsfonden på udvalgte virkemidler. Ønskes hjælp til de øvrige virkemidler kontaktes fakultetet.

Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond oprettet af Folketinget i 1991. Kapitaltilførsler sikrer fondens uafhængighed og en langsigtet forpligtelse til at styrke den bedste danske forskning. Den årlige bevillingsstøtte udgør i gennemsnit omkring 450 millioner danske kroner. Danmarks Grundforskningsfond (DG) støtter enestående grundforskning af højeste internationale kvalitet indenfor alle forskningsområder med det hovedformål at styrke udviklingen af dansk forskning. 

Danmarks Grundforskningsfond har fire aktive virkemidler:


Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfonds primære formål er at støtte og fremme de mest originale ideer og initiativer i dansk forskning.
Årligt giver Danmarks Frie Forskningsfond omkring 400 bevillinger til forskningsprojekter for et samlet beløb på knap én milliard kroner. For at sikre, at midlerne går til de absolut bedste forskningsprojekter, udbydes de i fri national konkurrence uden tematiske begrænsninger. Fonden støtter konkrete tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og har videnskabelig kvalitet som det vigtigste vurderingskriterium ved udmøntning af midler. Læs om ansøgningsproces her.


Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets udfordringer. Innovationsfonden prioriterer ansvarlighed meget højt. Der er krav til alle projekter om samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.

Læs om fondens programmer her.


Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

GUDP yder tilskud til projekter fra primærproduktion i jordbruget, fiskeriet og akvakultur over teknologiudvikling, forædling og forarbejdning til afsætning. De løsninger, der udvikles i projekterne, skal være gennemtænkte i forhold til hele værdikæden for at sikre, at de kan implementeres og resultaternes potentiale udnyttes og kommercialiseres. Læs mere om ansøgning her.


Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - MUDP

Formålet med MUDP er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse. Læs mere om tilskud her.


Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

EUDP er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. Læs mere her om programmet og ansøgning.