Nyhedsbrev - arkiv

Nyhedsbrev/Newsletter #40

Det er en særlig disciplin at søge midler under Horizon Europe. Forskningsstøtteenheden har derfor gennemført en seminarrække om kravene i HE søjle 2 koordinatorprojekter. Professor Rikke Nørregaard fortæller nedenfor om flere ’aha’-oplevelser på kurset og den løbende rådgivning fra FSE. Et særligt krav under impact i HE søjle 2-ansøgninger er formidling. Koordinator Ulrik Bak Kirk fortæller her i nyhedsbrevet om FEMaLe projektets meget proaktive, arbejdskrævende og succesfulde kommunikation.

I nyhedsbrevet kan du også læse seneste nyt fra EU, Innovationsfondens nye ansøgningsprocedure, webinarer mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #39

Har du overvejet at søge en Mission bevilling under HEU søjle 2, så kan du læse om professor Lars Dyrskjøt Andersens erfaringer med at lave en succesfuld ansøgning og processen i den forbindelse. Mission-bevillingerne er målretttet forskellige samfundsproblemer og kan være interessante for flere forskere at se nærmere på. I nyhedsbrevet kan du også læse om den nye arbejdsdeling mellem Forskningsstøtteenheden og fakulteterne samt seneste nyt fra EU og kommende kurser og workshops.

Nyhedsbrev/Newsletter #38

Deltag i interdisciplinære miljøer og forklar din forskning for forskere fra andre videnskabstraditioner – det skærper din evne til at forklare den kort og præcist i en ansøgning.Læs mere i interviewet med seniorforsker Iza Romanowska, som netop har modtaget et ERC Starting Grant. I nyhedsbrevet kan du også læse seneste nyt fra EU, om forskning i sikkerhedspolitik og om en ny model for fondsfinansiering, som styrker dansk forskning, open science, Fullbright legater mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #37

Læs interview med seniorforsker Ulas Im, som har gode erfaringer med at læse udkast til arbejdsprogrammer? Han gjorde det selv, og det gav mulighed for indflydelse på det endelige call og ikke mindst god tid til at skrive en succesfuld ansøgning.I nyhedsbrevet kan du også læse om AU’s succes med Horizon Europe hjemtag, de første anslag til det nye rammeprogram og div. workshops og webinarer.

Nyhedsbrev/Newsletter #36

Læs interview med lektor Bjrøn Panyella Pedersen om hans positive erfaringer med at være paneldeltager i Forskningsstøtteenhedens prøveinterview. 

I nyhedsbrevet kan du også læse om nye ERC evalueringskriterier, Living Labs, Lump sum, Costnetværk og ERC workshop.

Nyhedsbrev/Newsletter #35

Læs om Corina-Gabriela Ciobotaru, fellow ved AIAS, AU erfaringer med ansøgning og træningsinterview til Villum Young Investigator Grantnedenfor.
I nyhedsbrevet kan du også læse om Open Innovation in Science, nyt fra EU og Forskningsstøtteenhedens Horizon Europe Global Challenges Training Seminars 2023.

Nyhedsbrev/Newsletter #34

Læs om lektor Rikke Toft Nørgaards tilgang til koordinatorrollen i ansøgningsprocessen, og om hvordan hun lykkedes med at få en bevilling. I nyhedsbrevet kan du også læse om: Horizon Europe Midtvejsevaluering; Nye evalueringskriterier for ERC-ansøgninger fra 2024; Sanktioner mod ungarske universiteter; Inspirationsvideoer med deltagere i HE-projekter mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #33

Læs interview med Niels Bech Lukassen fra Innovationsfonden, som giver gode råd til en Grand Solution ansøgning. Du kan også læse om AU's hjemtag i 2021, de nye Horizon Europe arbejdsprogrammmer, Lump SUM, økonomi, budgetlægning og afrapportering i Horizon Europe projekter mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #32

Læs bl.a. om en ny hjemmeside, som kan hjælpe forskere med at tænke kønsaspektet ind i deres forskningsdesign og interview med professor Merete Bilde om hendes succesfulde ansøgningsproces til et DG center.

Nyhedsbrev/Newsletter #31

Læs om Forskningsstøtteenhedens nye specialistteams og om professor Katrin Vorkamps tilgang til partnerrollen i et EU Horizon Europe søjle 2 projekt.

Nyhedsbrev/Newsletter #30

Læs om Forskningsstøtteenhedens specialudviklede seminarrække om Horizon Europe Global Challenge ansøgninger, og læs også om seniorforsker Hans Sandersons erfaringer med at være koordinator på et HEU projekt.I en anden artikel har vi desuden samlet op på tidligere ansøgeres erfaringer.

Derudover kan du læse om International Kulturrådgiver Louise Godt, som forbinder EU, forskere og kulturaktører i Region Midtjylland.

Nyhedsbrev/Newsletter #29

Interdisciplinær forskning er på den forskningspolitiske dagsorden. Der er vilje, men også barrierer – fx meritstrukturer på universiteterne og lidt uklare succeskriterier hos fondene. Det fortæller professor David Budtz Pedersen, AAU i et interview. Læs også, hvordan post doc Christian Jørgensen med hjælp fra Forskningsstøtteenheden videreudviklede sin Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship ansøgning og fik hattrick.

Nyhedsbrev/Newsletter #28

Store komplekse problemer kalder på kompleks og interdisciplinær forskning. Det afspejler sig i flere calls i Horizon Europe og hos nationale bevillingsgivere.  I nyhedsbrevet kan du læse en artikel om tre forskere (professor Jesper Givskov Sørensen, professor Andreas Schramm og professor Jessica Aschemann-Witzel)  fra AU, som har fået penge fra DFF til et interdisciplinært forskningsprojekt. Og en artikel om CFAs (Center for Forskningsanalyse) målrettede arbejde med at opbygge netværk og deltage i EU konsortieansøgninger. Derudover finder du seneste nyt om Horizon Europe og AU's Gender Equality Plan.

Nyhedsbrev/Newsletter #27

Læs bl.a. interview med prodekan David LundBek Egholm, der taler om nogle af udfordringerne ved ekstern finansiering.  Medfinansieringen kan tære på fakulteternes øvrige indsatsområder, så det er vigtigt med dokumentation af bl.a. administrationstid, når der skal forhandles med de private fonde. Du kan også læse om Aarhus Institute of Advanced Studies’ (AIAS), Horizon Europe Missions mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #26

Læs bl.a.  interview med Johanne Korsdal Sørensen, hvor hun deler sine erfaringer med at skrive en Grand Solution ansøgning til Innovationsfonden og interview med programchef Lennie Clausen om Realdanias Forskningsstrategi. Derudover kan du læse om seneste nyt om Horizon Europe mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #25

Læs bl.a. om pitchsessioner på Nat og Tech som forberedelse til DG excellence angsøgning, interview med netværkskoordinator på Health Anja P. Einholm. Derudover kan du læse om:NNF Laureate Grant og Biomedicins vej til at få en international forsker med dette Grant, Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2020 og Gender Equality’.

Nyhedsbrev/Newsletter #24

Læs bl.a. interview med Professor Jacob Carstensen fra Bioscience, som fortæller om sine erfaringer og nuværende ansøgningsproces til en Horizon Europe koordinatoransøgning. Endvidere kan du læse
hvordan Forskningsstøtteenheden kan hjælpe med en koordinatoransøgning, Storbritannien i Horizon Europe, Introduktion til Horizon Europe og ny håndbog fra UFM og Hjælp til Datamanagement – nyt website  

Nyhedsbrev/Newsletter #23

Læs et eksempel på FSE’s bistand, hvis du vil have udarbejdet en fundingstrategi og to forskeres erfaring og udbytte af sådan en proces. Endvidere kan du læse om Hprizon Europe, succesrater for AU ansøgninger, kønsapsektet i forskningsansøgninger og Forskningsstøtteenheden i Bruxelles.

Nyhedsbrev/Newsletter #22

Læs bl.a. interview med professor Alexandre Anesio om hans vej til et ERC Synergy Grant, at AU er med i ny Europæisk Universitetsalliance, at nye magtfulde Horizon Europe Partnerskaber ser dagens lys og om Green Deal: Information og webinarer. Du kan også læse om Novo Nordisk Fondens Challenge program. Læs dette i den engelske version af nyhedsbrevet, da der desværre er fejl i den danske version.

Nyhedsbrev/Newsletter #21

Læs bl.a. om H2020 Green Deal, Rekordår for hjemtag på AU, Novo Nordisk fonden, Indbringende fundingstrategier mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #20

Læs bl.a. om Horizon Europes fokus på Verdensmål og klima. Hvordan du kan forberede dig på Horizin Europe og ikke skal give op på en ERC ansøgning - et ERC grant er svært, men ikke umuligt. 

Nyhedsbrev/Newsletter #18

Læs bl.a., hvordan du skriver et godt impactafsnit, som forholder sig til communication, dissemination og exploitation. Du kan også læse interview med Forskningsstøtteenhedens nye funktionschef, om muligheden for at søge EUopStartsmidler, nyt fra det Europæiske Forskningsråd mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #17

Læs bl.a. interview med Prodekan Per Baltzer Overgaard, som fortæller om tiltag på BSS for at øge hjemtag af eksterne midler. Du kan også læse om et dashboard, hvor du kan følge med i AUs og andres EU projekthjemtag på Horizon 2020, at ERC bevillinger gives til alle forskningsområder – også de mere anvendelsesorienterede og at det desværre stadig går trægt med at få kønsbalancen på plads blandt de ansatte på universiteterne.

Nyhedsbrev/Newsletter #16

Læs bl.a. interview med prodekan Anne Marie Pahuus, som fortæller, hvordan organisering af forskningen har øget dialog og udveksling af ideer mellem forskerne – og øget hjemtaget af eksterne midler. Du kan også læse, at AU deltager i 78 COST netværk, om at EU kommissionen har mere fokus på borgerinddragelse og samskabelse i vurderingen af ansøgninger, om det nye Horizon Europe - afløseren for Horizon202 og om EU krav om adgang til ”Open Research Data”

Nyhedsbrev/Newsletter #15

Læs bl.a. interview med prodekan Ole Steen Nielsen om Health' nye Forskningsforum, som et tiltag til at styrke dialogen og rammerne om ekstern finansiering. Du kan endvidere læse om etik i ansøgninger, status på H2020 og Brexit, hjælp til koordinatoransøgninger mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #14

Læs bl.a. interview med prodekan Søren Keiding om Fakultet for Science and Technologys strategi og tiltag for at styrke ekstern finansiering. Du kan endvidere læse om Novo Nordisk Fonden, nye faktaark fra  Styrelsen for Forskning og Uddannelse, nyt om ERC mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #13

Læs bl.a. interview med Lektor Lisbeth Frostholm, som med vilje og en stærk tro på ideen fik 9.4 mio. kr. fra Innovationsfonden, da hun søgte 3. gang. Du kan også læse om 32 årige adjunkt Pernille Klarskov Pedersens gode erfaringer med at deltage i et Costnetværk og få udbygget sit europæiske netværk på rekordtid. Derudover kan du læse om Kunsten at skrive en god ansøgning og VILLUM FONDENs programmer.

Nyhedsbrev/Newsletter #12

Læs bl.a. om bevillingsgivernes ønske om, at flere kvinderne kommer på banen inden for alle områder af ekstern finansiering. Flere kvinder skal søge, flere kvinder skal vurdere ansøgninger, flere skal have bevillinger – og så skal der tages højde for kønsaspektet i selve forskningen og dermed ansøgningerne. Derudover kan du læse om: Interviewtræning i Forskningsstøtteenheden, Gode råd til ansøgningen fra René Damkjer, Innovationsfonden, Den Europæiske Forsvarsfond, Danske Innovationscentre, Forskning og dokumentarfilm.

Nyhedsbrev/Newsletter #11

Læs bl.a. interview med Professor Jacob Sherson, som har satset på ekstern finansiering fra private amerikanske fonde – og er lykkedes med det. Og interview med professor Charlotte Ulrikka Rask, som har gentænkt sin ansøgningsstrategi med rådgivning fra Forskningsstøtteenheden. Du kan også læse om evaluatorernes perspektiver på ansøgninger til Horizon 2020, lidt om det nye rammeprogram mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #10

Læs bl.a. interview med professor Liv Hornekær, som har modtaget både ERC Starting Grant og Consolidator Grant. Du kan desuden læse om EU- Bruxelleskontorets mulighed for at hjælpe AUs forskere i EU, og hvordan de sikrer AUs indflydelse på den forskningspolitiske dagsorden. Endvidere er der omtale af nye regler angående økonomi og open acces.


Nyhedsbrev/Newsletter #9

Læs bl.a. interview med professor Venka Simovska, som fortæller, hvordan Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AU har indført en intern review-proces på fondsansøgninger som en vej til at øge kvaliteten i ansøgningerne. Du kan også læse et interview med Hanne Marie Motzfeldt fra det nye Center for Ret og Digitalisering, som inviterer til forskningssamarbejde.

Nyhedsbrev /Newsletter #8

Læs bl.a. interview med seniorforsker Marianne Zandersen, som har været reviewer på Horizon 2020 ansøgninger. Hun giver konkrete råd til, hvordan du øger dine chancer for at få en EU-bevilling. Du kan også læse om, hvordan deltagelse i COST-netværk øger din chance for at få en EU-bevilling, om forskningsinfrastruktur mm.

Nyhedsbrev/Newsletter #7

Læs bl.a. interview med vicedirektør John Westensee, som kommer med inspiration til impactafsnit på baggrund af international konference. Og læs endvidere om professor Hans Erik Bøtkers erfaringer med COST-netværk.

Nyhedsbrev/Newsletter #6 

Læs bl.a. interview med professor Søren Riis Paludan om EU-bevillings betydning for internationale netværk. Og Forskningssøtteenhedens fokusområder.                     

Nyhedsbrev/Newsletter #5

Læs bl.a. interview med dekan Johnny Laursen, der sidder som national ekspert i EU's programkomite. Og få gode råd til at få din forskning ud over rampen af Peter Hyldgård, som er udviklingschef på Videnskab.dk.

Nyhedsbrev/Newsletter #4 

Læs bl.a. om balancen mellem kvinder og mænd i forskningen. Og interview med seniorforsker Hans Sanderson, som giver gode råd til forskere, der søger Horizon2020 midler.

Nyhedsbrev #3 

Læs bl.a. interview med Martin Brynskov om Synchronicity - et EU-projekt med 34 partnere og et budget på 34 mio.euro. Og hvordan AU samarbejder med virksomhederne i Horizon 2020.

Nyhedsbrev #2 

Læs bl.a. om AUs arbejde for at få flere private donationer og analyseværktøjet SciVal.

Nyhedsbrev #1 

Læs bl.a. hvordan Danmark klarer sig i kampen om EU-midler. Og hvordan du kan få mere tid til forskning, hvis du køber hjælp til projektadministration i FSE.