Råd og værktøjer til din fondsansøgning

Metode (projektbeskrivelsen)

Hvilke metoder og forsøgsdesigns vil du anvende til at løse dine problemstillinger? Og hvad gør dem særligt velegnede til at løse problemstillingerne?

I projektbeskrivelsens metodeafsnit skal du:

  • beskrive, hvordan du vil udføre projektet
  • demonstrere, at du har indgående kendskab til de valgte metoder
  • motivere, hvorfor du har valgt netop de metoder.

Hvis du benytter dig af en ny metode, du selv har udviklet, bør du beskrive, hvordan den adskiller sig fra den gængse metode.

Brug eventuelt enkle og informative flow-diagrammer eller figurer. De kan ofte skabe et godt overblik over dine metoder og eventuelle eksperimentelle set-ups.