Råd og værktøjer til din fondsansøgning

Resumé/abstract (projektbeskrivelsen)

Du kan eventuelt begynde din projektbeskrivelse med et kort resumé. Resuméet skal ikke forveksles med en indledning – det skal derimod være en koncentreret gengivelse af projektbeskrivelsens vigtigste aspekter og skal kunne læses som en ultrakort, selvstændig præsentation af projektet.

Polér dit resumé - sælg dit projekt

Resuméet minder indholdsmæssigt om lægmandsbeskrivelsen, med den vigtige forskel at resuméet ikke har lægmand som målgruppe. Du må derfor gerne bruge fagudtryk i resuméet, men undersøg alligevel, hvem der skal bedømme din ansøgning, så du kan tilpasse det faglige niveau derefter.

Mange bedømmere læser resuméet (eller lægmandsbeskrivelsen) som det allerførste og bruger det som redskab til at grovsortere:

 • hvilke projekter der falder inden for fondens formål
 • hvilke projekter der lyder særligt interessante.

Derfor er det helt essentielt, at du formidler dit projekt klart og præcist, og ikke mindst at du ”sælger” dit projekt. Hvis du kan sætte tal på effekten af dine resultater, er det ofte et letforståeligt og overbevisende salgsargument.

Eksempler på målbare effekter:

 • at optimere processer i virksomheder, som derved kan spare tid eller penge
 • at øge chancen for at overleve en alvorlig sygdom 
 • at mindske pesticidforbruget

Ikke alle projekter sigter efter et resultat, der kan gøres op i tal. Forklar her i stedet, hvilken effekt dit projekt vil have på samfundet. Hvis dit projekt ikke har en direkte effekt, så forklar læseren, hvilke afledte effekter det kan have.

Eksempler på afledte effekter:

 • at åbne døre for nye forskningsprojekter
 • at udvide flaskehalse i forskningsprocesser 
 • at lave et teoretisk fundament for en senere praktisk anvendelse af dine resultater  

Besvar fem spørgsmål

Resuméet bør give svar på:

 • Hvad er formålet med projektet? (Her er det oplagt at præsentere en eventuel hypotese).
 • Hvorfor er netop du særligt kvalificeret til at udføre projektet? 
 • Hvorfor er det vigtigt at udføre projektet nu (og ikke for eksempel om 5 år)?
 • Hvordan vil du løse problemet/efterprøve din hypotese?
 • Hvilke resultater leverer projektet, og hvilken effekt vil resultaterne få? (Perspektiver).

Det formelle

Følg altid fondens anvisninger i forhold til længden af resuméet. Hvis der ikke er en klar angivelse, bør du begrænse resuméet til maximum en halv side.