Guide til risikovurdering

Guiden er et centralt redskab for arbejdsmiljøorganisationen til at forudse, forstå og reagere på risici i arbejdsmiljøet på AU.

HAMU har besluttet, at der skal sættes fokus på risikovurdering som et centralt element i den løbende forbedring af arbejdsmiljøet på AU. Som et konkret redskab til arbejdsmiljøorganisationen har HAMU derfor fået lavet en guide, som trin for trin viser, hvordan man kan lave risikovurdering, og hvordan man kan lave konkrete forebyggende indsatser.

Med guiden til risikovurdering kan arbejdsmiljøorganisationen systematisere vurderingen af de påvirkninger og risici, vi kommer ud for i vores daglige arbejde og dermed sætte endnu bedre ind, så vi undgår ulykker og sygefravær.


1444531 / i40