Guide til risikovurdering

Guiden er et centralt redskab for arbejdsmiljøorganisationen til at forudse, forstå og reagere på risici i arbejdsmiljøet på AU.


Som et konkret redskab til arbejdsmiljøorganisationen har HAMU fået lavet en guide, som trin for trin viser, hvordan man kan lave risikovurdering, og hvordan man kan lave konkrete forebyggende indsatser.

Med guiden til risikovurdering kan arbejdsmiljøorganisationen systematisere vurderingen af de påvirkninger og risici, vi kommer ud for i vores daglige arbejde og dermed sætte endnu bedre ind, så vi undgår ulykker og sygefravær.

Guide til risikovurdering

Læs en guide til at forudse og forstå risici i arbejdsmiljøet på AU: