Hjemmearbejdsplads

Arbejdsgiverens og den ansattes almindelige pligter gælder også, når den ansatte arbejder hjemme. Det betyder, at arbejdsgiveren skal sørge for, og den ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Ved hjemmearbejde har den ansattes medvirken særlig betydning, fordi arbejdsgiveren ikke har ret til at kontrollere arbejdsforholdene i den ansattes hjem. Medarbejderen og arbejdsgiveren bør (evt. med hjælp fra arbejdsmiljøgruppen) tale sammen, om arbejdsforholdene i medarbejderens hjem er tilfredsstillende. 

Arbejdsmiljølovgivningens krav til indretningen af hjemmearbejdspladsen gælder, når

  • arbejdet i hjemmet foregår i hele arbejdstiden, eller
  • arbejdet i hjemmet foregår regelmæssigt, og svarer til mindst en dag pr. uge eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

Arbejder den ansatte hjemme i mindre omfang, stiller arbejdsmiljølovgivningen ikke krav til indretningen af hjemmearbejdspladsen.  

Yderligere information findes i Arbejdstilsynets vejledning om hjemmearbejde og Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde.  

Rammer og udgifter ifm. hjemmearbejdsplads

Når hjemmearbejdet sker i et omfang, så det er dækket af arbejdsmiljølovgivningen, jf. ovenfor, gælder følgende regler bl.a. for skærmarbejde:

  • Der skal være tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.
  • Der gælder de sædvanlige regler for arbejdsbord, arbejdsstol, skærm, programmer, belysning m.m. (se nedenfor).
  • Den ansatte har ret til at få undersøgt syn og øjne og har ret til skærmbriller, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt.
  • Arbejdsgiveren skal sørge for at tilrettelægge arbejdet ved skærmen, så det regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.

Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der skal afholde eventuelle udgifter til det nødvendige inventar og udstyr til hjemmearbejdspladsen og til transport af udstyr til hjemmet.

I de tilfælde, hvor hjemmearbejde er en frivillig ordning, og den ansatte selv ønsker at udføre arbejdet hjemmefra, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.

Krav til PC

Der gælder de samme regler for en bærbar som for en stationær computer, hvis man bruger den bærbare PC mere end ca. 2 timer hver dag på en fast arbejdsplads. Man skal kunne skille tastaturet fra skærmen. Fx ved at tilkoble eksternt tastatur, mus og eventuelt skærm.

Inventar

Hjemmearbejdspladsen skal have passende inventar, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Det betyder, at inventaret skal passe til den ansatte, der bruger det og de arbejdsopgaver, der udføres.

Det er ikke et krav, at bordet kan stilles i højden.

Stolen skal være stabil og sikre bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling. Både stolesædet og stoleryg skal let kunne indstilles og stoleryggen skal kunne stilles skråt.

Se også info under "Indeklima og ergonomi".

Belysning

Ved computerarbejde skal placering af skærm og kunstige lyskilder koordineres for at undgå generende blænding og reflekser på skærmen.

Lokale aftaler

I forbindelse med etablering af hjemmearbejdspladser skal det lokalt i LAMU aftales, hvordan man bedst indretter sig med en hjemmearbejdsplads. Samtidig aftales, hvordan hjemmearbejdspladserne fremadrettet er omfattet af enhedens arbejdsmiljøindsats. Efterfølgende bør man fra tid til anden tage en snak om, hvorvidt det, der er aftalt, fungerer efter hensigten.