Psykologisk rådgivning

Har du det svært på arbejdet? Oplever du stress, samarbejdsproblemer eller lignende, som har indflydelse på dit arbejde?


Alle medarbejdere på AU har adgang til psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer.

Du kan få psykologisk rådgivning, hvis du oplever et problem eller en krise, som er fremkaldt af din arbejdssituation og har indflydelse på din arbejdsindsats. Rådgivningen er gratis for dig som medarbejder, og du skal ikke betale skat af ydelsen. Dit institut eller afdeling betaler udgiften til rådgivningen.

Du kan bruge ordningen ved at gå til din leder og få såkaldt visiteret rådgivning. Du kan også henvende dig anonymt.

Du kan kontakte  Dansk Erhvervspsykologi på telefon: 7022 7612 (kl. 8-17 på hverdage) eller 7022 7610 (akut)

Du kan også skrive til krisekorps@danskerhvervspsykologi.dk, som vil ringe dig op hurtigst muligt.

Det er muligt at få psykologisk rådgivning på engelsk.

Om anonym rådgivning

Du tilbydes fra begyndelsen 3 samtaler. Ved anonym rådgivning kan du selv henvende dig direkte til Dansk Erhvervspsykologi på mail eller telefon:

Når du henvender dig anonymt, etableres et fortroligt forløb mellem dig og en autoriseret psykolog.

Hvis du og din psykolog efter de 3 samtaletimer vurderer, at der er behov for yderligere samtaler, kan du overgå til den visiterede ordning. Det kræver, at du kontakter din nærmeste leder og får bevilliget flere timer, og at du herefter meddeler det til din psykolog, så samtalerne kan fortsætte.

Herefter vil samme procedure som ved den visiterede ordning gå i gang. Du kan også vælge at inddrage en tillidsrepræsentant på dette tidspunkt i dit forløb.

Om visiteret rådgivning

Du tilbydes fra begyndelsen 5 samtaler. Visitering sker ved, at du kontakter din nærmeste leder. Du kan som medarbejder vælge også at inddrage en tillidsrepræsentant på dette tidspunkt i dit forløb.

Når din nærmeste leder er orienteret om problemstillingen og har bevilliget de 5 samtaletimer, kan du, din leder eller din HR-partner kontakte Dansk Erhvervspsykologi på mail eller telefon:

Dansk Erhvervspsykologi kontakter dig for en afklarende samtale. Herefter etablerer I et fuldstændig fortroligt forløb med en autoriseret psykolog. Når de 5 samtaletimer er afsluttet, skal du og din nærmeste leder aftale en handlingsplan for din nuværende og fremtidige arbejdssituation.

Hvis du og din psykolog efter de 5 samtaletimer vurderer, at der er behov for yderligere samtaler, kan du få flere timer bevilliget via din nærmeste leder. Herefter meddeler du det til din psykolog, så samtalerne kan fortsætte.