Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede problemer

Aarhus Universitet har indgået aftale med Dansk Krisekorps omkring psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer. Ordningen indeholder mulighed for enten visiteret eller anonym rådgivning og gælder for alle Aarhus Universitets ansatte.

Med ordningen vil medarbejderne få adgang til ekstern psykologisk rådgivning ved situationer, som måtte have indflydelse på arbejdsindsatsen. AU's aftale om psykologisk rådgivning gælder kun arbejdsrelaterede henvendelser (se boksen til højre).

Dansk Krisekorps kan kontaktes på telefon:

  • 7022 7612 (9-15 på hverdage) eller 7022 7610 (akut)

Såfremt du ønsker det, kan du også skrive til info@danskkrisekorps.dk, som vil ringe dig op hurtigst muligt inden for 9-15 på hverdage. 

Det er muligt at få psykologisk rådgivning på engelsk. Udgiften til rådgivningen afholdes af de enkelte institutter mv.

Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø, eller din HR-partner, der vil håndtere din henvendelse fortroligt.

Om visiteret rådgivning

Via den visiterede ordning er det muligt at få fem samtaletimer med en psykolog eller evt. anden rådgiver.

Visitering sker ved at gå via nærmeste leder, og man kan som medarbejder vælge at inddrage en tillidsrepræsentant i denne fase. Når nærmeste leder er bekendt med problemstillingen og har bevilliget de fem samtaletimer, kontaktes Dansk Krisekorps på:

  • info@danskkrisekorps.dk (medarbejderen kontaktes inden for 24 timer på hverdage) eller
  • 7022 7612 (9-15 på hverdage) eller 7022 7610 (akut)

Når Dansk Krisekorps kontaktes, skal følgende oplyses:

  • Navn på medarbejder
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer (privat)
  • Ansættelsessted: Fakultet/institut/center, administrationscenter (enhedsadministrationen) eller vicedirektørområde

Dansk Krisekorps kontakter medarbejderen for en afdækkende samtale. Herefter etableres et fuldstændig fortroligt forløb med en autoriseret psykolog eller evt. anden rådgiver. Når de fem samtaletimer er afsluttet, er det medarbejderen og lederens ansvar at få aftalt en handlingsplan for den aktuelle og fremtidige arbejdssituation.

Hvis medarbejderen, psykologen eller rådgiveren efter de fem samtaletimer vurderer, at der er behov for yderligere samtaler, skal medarbejderen have flere timer bevilliget via sin nærmeste leder og meddele dette til Dansk Krisekorps eller psykologen. 

For lederen er det vigtigt at involvere den relevante HR-partner tidligt og gerne i hele forløbet. AU HR anbefaler, at leder og medarbejder har en samtale midt i psykologforløbet og efter den afsluttende samtale (ca. 8. eller 10. uge).

 

 

Om anonym rådgivning

Ved anonym rådgivning er det muligt at henvende sig direkte til Dansk Krisekorps rådgivning på:

  • info@danskkrisekorps.dk (medarbejderen kontaktes inden for 24 timer på hverdage) eller
  • 7022 7612 (9-15 på hverdage) eller 7022 7610 (akut)

Ved anonym henvendelse til Dansk Krisekorps etableres et fortroligt forløb mellem medarbejderen og en psykolog.

Det er muligt at ringe til rådgivningen 24 timer i døgnet og få op til tre samtaletimer med en autoriseret psykolog eller evt. anden rådgiver.

Hvis medarbejderen, psykologen eller rådgiveren efter de tre samtaletimer vurderer, at der er behov for yderligere samtaler, er det muligt at overgå til den visiterede ordning. Dette kræver, at medarbejderen får bevilliget flere timer via sin nærmeste leder og meddeler dette til Dansk Krisekorps eller psykologen. 

Medarbejderen kan i denne fase vælge at inddrage en tillidsrepræsentant.

Herefter vil samme procedure som ved den visiterede ordning gå i gang.


430993 / i40