Kompetencemidler på AU

Her får du et overblik over fonde, du kan søge midler hos til støtte af kompetenceudvikling. Sæt dig godt ind i dine muligheder og aftal nærmere med din leder.


Den Statslige Kompetencefond

Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. Du kan fx søge om støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer og transport.

Hvem kan ansøge om støtte?

Du skal være ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst for at kunne søge Den Statslige Kompetencefond. Din leder skal godkende og er ansvarlig for at sende ansøgningen ind til Kompetencefonden på jeres vegne.


Omstillingsfonden (VEU)

VEU-omstillingsfonden giver medarbejdere mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Støtten er maximalt 10.000 kr om året pr kursist, og midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Tilskuddet dækker kun deltagergebyret for selve modulet, ikke bøger, transport og arbejdstid. Find flere svar i FAQ om VEU.

Hvem kan ansøge om støtte?

Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der er i beskæftigelse og ikke har gennemført en videregående uddannelse, kan søge om støtte ved deltagelse i akademi- og diplomuddannelser.