Karriereudvikling på AU

Det er vigtigt for os, at ansatte trives og kan udleve deres potentiale, mens de er på Aarhus Universitet, ligesom vi har et ønske om, at de medarbejdere, der ønsker en stilling hos et andet universitet eller i en anden branche, sendes godt videre.  


Hør om karriereudvikling på AU Henrik Philipp Kroer fra AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø

Karriereudvikling forstås som en proces, hvor man som medarbejder løbende forholder sig til sin egen læring og udvikling, og hvor man udvikler sine kompetencer og sin viden, så man bliver i stand til at opnå bestemte faglige, personlige eller karrieremæssige mål. Hvad enten dette er inden for eller uden for organisationen.

Karrieresamtalen som første skridt

Den enkelte medarbejder har naturligvis det primære ansvar for sin egen karriereudvikling, men skal understøttes af såvel leder som organisation til at afklare muligheder og begrænsninger i bl.a. en karrieresamtale.