Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Hvorfor holder vi MUS på AU? Henrik Philipp Kroer fra AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø

Hvorfor holder vi MUS på AU?

Vi holder MUS for at skabe sammenhæng imellem AU’s strategiske, langsigtede mål og kompetencebehov, og medarbejderens egne forventninger til karriere og arbejdsliv.

Gode medarbejderudviklingssamtaler giver mere tilfredse, motiverede og dygtigere medarbejdere, hvilket gavner den enkelte, men mindst lige så meget Aarhus Universitet.


MUS i mitHR

AU’s MUS-koncept er systemunderstøttet i mitHR.

Formålet med MUS og de overordnede temaer i samtalen er de samme som tidligere, men der er justeret i processen og samtaleguides. Justeringerne er lavet ud fra en overbevisning om, at en udbytterig og relevant MUS forudsætter god forberedelse fra både medarbejder og leder.