Workshop:
”Den konfliktkompetente leder”

Workshoppen henvender sig til dig, der i rollen som leder ønsker at styrke dine evner til at afklare, forstå og handle hensigtsmæssigt i konfliktsituationer. Du bliver klogere på hvornår og hvordan du kan/skal gribe ind og får indblik i arbejdet med at fremme en konfliktkompetent kultur.


Formål

  • At styrke lederens evne til at afklare, forstå og handle hensigtsmæssigt på konflikter
  • At sætte fokus på ledelsens/lederens særlige rolle, når det gælder håndtering af konflikter
    • Hvordan og hvornår griber man ind?
    • Konfliktvejledning som redskab til 1:1 samtaler med konfliktramte kollegaer/medarbejdere
  • At få indsigt i hvordan man fremmer og fastholder en konflikthåndterende kultur

Målgruppe

Ledere og ledelsesrådgivere

Form

Workshoppen vil veksle mellem korte oplæg, drøftelser i grupper og casearbejde.

Undervisere

Michael Martini, AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø