Information til AU undervisere

Summer University kører under én samlet fane, men er stadigvæk tilpasset de enkelte fakulteters interne administrative processer: Derfor skal du vælge dit fakultet i menuen, for at finde information, der er relevant for dig som underviser.

Følgende datoer er fastlagt for 2023

Indenfor perioden 3. juli - 11. august kan der udbydes kurser på engelsk.

Vi anbefaler, at følgende terms bruges for at samle de studerende og give bedre mulighed for at tage to fag:

Term 1: Mandag 3. juli – fredag 21. juli
Term 2: Mandag 24. juli – fredag 11. august

Eksamen med internationale studerende bør afvikles indenfor den angivne periode - specielt ved stedprøver.

AU Summer University afholdes som hovedregel på Campus Aarhus 8000 C. Enkelte kurser afholdes udenfor Campus grundet behov for specifikke faciliteter. Her har IU ikke adgang til boliger, hvorfor underviseren/fagmiljøet selv er ansvarlig for indkvartering, lokaler, eksamensafholdelse (ved stedprøve) samt evt. socialt program.

Studerende

AU Summer University er for alle danske og internationale studerende, der i øvrigt kan tage kurser på AU.

De søger efter følgende deadlines og proces:

17. januar -  21 marts 2022: Ansøgningsrunde for ALLE typer ansøgere, danske og internationale
april/maj: Restpladsrunde for ALLE typer ansøgere (Aflyste og lukkede kurser undtaget). 

Interne AU studerende, der tager et kursus under deres egen studieordning, tilmelder sig over selvbetjeningen som ved alle andre kursustilmeldinger.

Alle andre studerende søger gennem det fælles ansøgningsmodul på web, som administreres af  Summer University.

For alle ansøgere sørger IU, i samarbejde med de administrative centre og studievejledninger, for følgende: 

  • Vejledning
  • Indhentning af dokumentation
  • Rykke ansøgere for dokumentation og betaling
  • Indbetaling af evt. gebyr for deltagelse
  • Optagelses-og afslagsbreve
  • Indskrivning
  • Studienumre
  • Information om adgang til wifi samt til intranet
  • Eksamenstilmelding/-afmelding (primært muligt for eksterne studerende)