Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Internationalt Erasmus+ stipendier for ansatte Erasmus+ træningsophold i udlandet

Erasmus+ træningsophold i udlandet

Træningsophold ved europæisk partnerinstitution

Ansatte ved Aarhus Universitet kan søge om et stipendium til et studiebesøg eller jobshadowing ved en Erasmus-partnerinstitution. 

Træningsophold omfatter følgende aktivitetstyper:

  • Ophold i en virksomhed i et LLP-land (Erasmus Life Learning programme).
  • Ophold på en Erasmus-partnerinstitution. Både hjem- og værtsinstitution skal have et Erasmus University Charter og der skal foreligge en bilateral aftale mellem dem.
  • Kurser, herunder sprogkurser og seminarer. Stipendiet kan ikke bruges til at dække kursusgebyrer.
  • Stipendiet kan IKKE benyttes til konferencer.

Opholdet skal vare mellem 2 dage til 2 måneder (eksklusiv transporttid). Stipendiet dækker dog kun op til 12 dage + 2 rejsedage.

Stipendiet er på ca. EUR 800 pr. træningsophold, men varierer alt efter land og længde på opholdet.

Ansøgningsskema

Der er ingen ansøgningsfrist, blot skal man søge senest 1 måned, inden man skal afsted.

Fordeling af stipendier

Stipendierne uddeles ud fra et princip om spredning, således at ansatte fra så mange hovedområder som muligt får del i midlerne. Prioritet vil ligeledes blive givet til førstegangsansøgere. Desuden lægges der vægt på, om ansøger arbejder med internationale relationer på AU, og at opholdet indeholder et internationalt fremtidsperspektiv.

Du kan forvente svar på din ansøgning inden for en måned.

Du vil modtage en kontrakt pr. e-mail. Kontrakten skal underskrives og returneres til Internationalt Center. For at stipendiemidlerne kan blive overført, skal du sørge for at inkludere oplysninger om din afdelings/instituts kontostreng i kontrakten.

Inden opholdet

Inden opholdet skal der foreligge et arbejdsprogram, der er godkendt af ansøgers institut og Erasmus-partnerinstitutionen. Arbejdsprogrammet skal bl.a. beskrive formål og udbytte af opholdet. Det er den ansattes ansvar at sikre sig, at værtsinstitutionen er indforstået med besøget.

Arbejdsprogrammet skal godkendes og underskrives af instituttet, værtsinstitution og bevillingsmodtager og sendes til Internationalt Center.

Efter opholdet

Efter opholdet skal du:

  • Udfylde et online evalueringsskema. Dette vil du få informationer om via mail.
  • Aflevere et Certificate of Attendance, som er underskrevet af værtsinstitutionen, til Internationalt Center.
  • Indsende kopi af rejseafregning fra RejsUd.  Er rejseudgifterne til transport mindre end forventet, kan stipendiet blive mindre end det oprindeligt tildelte beløb.

Udbetaling af stipendiet

Stipendiet udbetales efter endt ophold. Når dokumentation for alle rejseudgifter er indsendt, vil stipendiemidlerne blive overført til det pågældende institut på AU.


305942 / i40