Skiltning på AU

Formål
Skiltningen på Aarhus Universitet har til formål at skabe et enkelt, genkendeligt og sammenhængende udtryk på tværs af hele AU's bygningsmasse. Ud over at hjælpe studerende, undervisere og gæster effektivt frem til deres destination, fungerer skiltningen også som en stærk visuel identitetsmarkør for Aarhus Universitet. Skiltene binder således bygningernes og områdernes noget diverse karakter sammen på tværs for de besøgende.  

Ny skiltemanual
I januar 2023 er der offentliggjort en komplet og omfattende opdatering af Aarhus Universitets eksisterende skiltemanual fra 2013, primært med fokus på at præcisere skiltenes design, indhold og opbygning samt at tilknytte et produktionsteknisk appendix. Skiltemanualen henvender sig således både til de tekniske afdelinger og bygningsservice på AU, men naturligvis også til eksterne parter, såsom producenter af skiltene, arkitekter og entreprenører med videre. 

Retningslinjerne i skiltemanualen er forankret i - og godkendt af - Masterplansgruppen for AU's fysiske udvikling, og skal således fremadrettet anvendes på alle Aarhus Universitets eksisterende og nye bygninger.

Udtryk
Det er Aarhus Universitet’s designlinje, som udgør den overordnede grafiske ramme for profileringen af Aarhus Universitet. Farver, typografi, logo og piktogrammer ligger helt fast og må ikke ændres. Skiltene er en central del af designlinjen og det er universitetets ønske, at skiltningen fysisk og layoutmæssigt fremstår systematisk, enkel og ensartet.

Flexibilitet
Skiltemanualen introducerer det skilteprogram som må bruges på Aarhus Universitet. Skilteprogrammet er relativt omfattende og dækker stort set alle behov for skiltning. Skulle der alligevel være behov for en helt særlig variant af et skilt, er det vigtigt at man bestræber sig på at lave skilte, der er en naturlig forlængelse af det beskrevne skilteprogram, og dermed viderefører intensionen i denne skiltestrategi.

Download

For at downloade skiltemanualen for Aarhus Universitet (2023), venligst brug knappen herunder.

Spørgsmål

For spørgsmål omkring skiltedesignet, venligst tag henvendelse til AU Design på design@au.dk

For spørgsmål omkring brugen af manualen, venligst tag henvendelse til AU Bygninger på tek@au.dk