Videoopgaver på AU

Vi kan hjælpe med

 • Forskningsformidlingsvideoer
 • Videoer til online forskningsartikler, videoabstracts
 • Videoer til forskningsansøgninger
 • Rekrutteringsvideoer/studieportrætter (til potentielle studerende)
 • Portrætvideoer, f.eks. alumneportrætter
 • Øvrige formidlingsvideoer
 • Korte indslag til Facebook og andre sociale medier

Vi kan tilbyde

 • Kurser efter nærmere aftale, f.eks. i brug af iPhone/iPad til små videoer
 • Kursus i produktion af små portrætvideoer, inkl. redigering i Premiere
 • Rådgivning til, hvordan man kan bygge en video op, storyboard-udarbejdelse etc.
 • Medie-/interview- og præsentationstræning, f.eks. til EU-forskningsansøgninger
 • Hjælp med at indhente tilbud og kvalitetssikre tilbud fra ekstern videoleverandør

Pris for TV/video-opgaver

Opgaver, der understøtter AU’s strategi (uddannelse, forskning, vidensformidling) faktureres ikke. Hvis opgaven er så stor, at den kræver at vi henter studentermedhjælp ind til dele af opgaven (eller til at løse andre opgaver på samme tid), så kan der blive tale om fakturering. Dette aftales altid nærmere fra opgavestart med opdragsgiver. Opgavestiller skal så vidt muligt koordinere med kommunikationsenhederne på fakulteterne, og såfremt opgaverne går direkte ind fra forsker til FE, tager FE kontakt til kommunikationsenheden på det pågældende fakultet.

Kontakt