Organisationsdiagrammer

Organisationsdiagrammer - 2 årlige opdateringsrunder

­Skal du have opdateret et organisationsdiagram, kan grafisk afdeling i Kommunikation og Eventstøtte hjælpe. Det foregår via din lokale diagramkoordinator.

To gange om året samler grafisk afdeling til bunke og opdaterer de indkomne diagrammer, så de kan blive publiceret på web den 1. januar og den 1. juli.


Kontakt din lokale diagramkoordinator

For hvert fakultet er der udpeget en diagramkoordinator, som du i første omgang skal tage fat i. Diagramkoordinatorerne står for kontakten til grafisk afdeling.

  • Arbejder du i et vicedirektørområde, skal du tage fat i områdets kommunikationspartner.
  • Arbejder du i CED, AIAS eller Erhverv og Innovation, skal du tage fat i enhedens kommunikationsansvarlige.

Fristen for indsendelse af diagrammer er den 1. juni og den 1. dec.

­


Akut behov for en ændring

Kommer der en ændring i organisationen ind fra højre (fx. hvis et institut skifter navn eller en ny dekan bliver ansat) - hvorved der opstår et akut behov for en justering af et eksisterende overordnet diagram, udenfor de to opdateringsperioder - hjælper grafisk afdeling selvfølgelig med dette.

Kontakt i første omgang din lokale diagramkoordinator.


FAQ - Spørgsmål i forbindelse med opdatering af diagrammer:


Hvilken type informationer er nødvendige?

Til hvert diagram, der skal designopdateres, skal der være link til nuværende diagram (hvis det ligger på web) – samt en vedhæftet udgave med påtegnede ændringer, alternativt en skitse og tegning af det, man ønsker lavet. Der skal ikke oplyses enhedsnumre mv.

Hvordan skal informationerne leveres?

Informationer om diagrammer til grafisk afd. skal i første omgang leveres som almindelig prosa. Hvis det viser sig, at denne måde bliver uoverskuelig og resulterer i unødvendige spørgsmål og korrekturgange, vil der blive lavet en særlig formular til det i 2022.

Ændringer til diagrammer skal være oversat på forhånd

Du/din enhed skal selv sørge for oversættelser af diagrammer. Det findes allerede for de fleste diagrammer, og grafisk afdeling har med stor sandsynlighed en oversat version af dit diagram (spørg for en sikkerheds skyld). Men evt. ændringer i forbindelse med designopdateringen skal også være oversat, så det mest tidsbesparende er at sende det forældede diagram både på dansk og engelsk med påtegnede ændringer.

Hvis det nuværende diagram ikke ligner eksemplerne?

Grafisk afdeling er meget erfarne i at omforme alle slags tegninger af en lokal organisation og diagrammer af ældre dato. Det er ikke alle diagrammer, der kaldes organisationsdiagrammer, der ligner eksemplerne i opbygning og struktur – men så kan de måske tegnes på en anden måde, der ligner. Til de to årlige opdateringrul start grafisk afd. med de diagrammer, der ligner de overordnede eksempler i struktur. Og så samles der op på mere specielle eller udbyggede diagrammer senere.

Hvis en enhed ikke har et diagram – men gerne vil have det?

Har en enhed ikke et organisationsdiagram, vil det være muligt at få udarbejdet et i forbindelse med et opdateringsrul. Det vil dog ikke komme først i køen.

Tag fat i din lokale diagramkoordinator - så tager han/hun snakken med grafisk afdeling.

Kan man ændre form eller farve på designet?

Designet på AU's organisationsdiagrammer er besluttet af Universitetsledelsen. 

Grafisk afdeling har det overordnede ansvar for, at organisationsdiagrammerne følger dette design og sikrer derved diagrammernes visuelle sammenhæng på tværs af universitet. Den grafiske designer har i forlængelse heraf det sidste ”say” ifht formsproget på det enkelte diagram. 

Kontakt din diagramkoordinator

Arts

Ib jensen

Aarhus BSS:

Ida Marie W. Vilbæk

Health:

Lise Wendel Eriksen

Nat-Tech:

Marianne Sodemann

Designopdatering 2021/22

Designet på AU’s organisationsdiagrammer blev i 2021 opdateret efter ønske fra rektoratet.

  • Det nye design tilstræber ensartethed og genkendelighed på tværs af AU og læner sig op ad udtrykket i Strategi 2020-2025.
  • Det hierarkiske udtryk (oppefra og ned) er opretholdt, da det bedst omfavner behovet på AU ift. mængden af underafdelinger mv.
  • Designet er udviklet med en fleksibilitet ift., hvor stor en detaljeringsgrad der skal være på de enkelte niveauer, fx antal bestyrelsesmedlemmer eller antal institutter mv.
  • Alle AU's organisationsdiagrammer skal opdateres til det nye design inden 1. juli 2022.