Organisationsdiagrammer

Organisationsdiagrammer - nye diagrammer laves i juni og december

­Nye diagrammer

Skal du have lavet et nyt organisationsdiagram, kan grafisk afdeling i Events- og Kommunikationsstøtte hjælpe. Det foregår via din lokale diagramkoordinator. 
Grafisk afdeling laver nye diagrammer som viser den overordnede struktur på fakultets-, institut- og centerniveau samt administrationen. Der laves ikke organisationsdiagrammer som viser interne forhold eller lokale strukturelle sammensætninger.

Nye organisationsdiagrammer laves to gange om året, så de kan blive publiceret på web den 1. januar og den 1. juli.

Ændringer i eksisterende diagrammer

Rettelser eller ændringer til eksisterende organisationsdiagrammer, løses lokalt hos fakultetet eller instituttet, som regel med hjælp fra den nærmeste kommunikationsafdeling. 


Kontakt din lokale diagramkoordinator

For hvert fakultet er der udpeget en diagramkoordinator, som du i første omgang skal tage fat i, uanset om du skal have lavet nyt diagram eller opdateret et eksisterende. Diagramkoordinatorerne står for kontakten til grafisk afdeling.

  • Arbejder du i et vicedirektørområde, skal du tage fat i områdets kommunikationspartner.
  • Arbejder du i CED, AIAS eller Erhverv og Innovation, skal du tage fat i enhedens kommunikationsansvarlige.

Fristen for indsendelse af ønsker til nye diagrammer er den 5. juni og den 5. dec.

­


Akut behov for nyt organisationsdiagram

Opstår der et akut behov for et nyt diagram, udenfor de to indsendingsfrister - hjælper grafisk afdeling selvfølgelig med dette.

Kontakt i første omgang din lokale diagramkoordinator.


FAQ - Spørgsmål i forbindelse med opdatering af diagrammer:


Hvilken type informationer er nødvendige?

Når der skal laves et nyt diagram, skal der fremsendes en skitse/tegning af det, man ønsker lavet. Navne på enheder og funktioner, der skal indgå i diagrammet, skal tydeligt fremgå af skitsen. Der skal ikke oplyses enhedsnumre mv. 
Ønskes diagrammet både på dansk og engelsk, skal informationerne også fremsendes oversat.

Hvordan skal informationerne leveres?

Informationer om diagrammer til grafisk afd. skal leveres som skitse + almindelig prosa. 

Informationer til diagrammer skal være oversat på forhånd

Du/din enhed skal selv sørge for oversættelser af informationer til nye diagrammer. Disse fremsendes sammen med de danske informationer.

Kan man ændre form eller farve på designet?

Designet på AU's organisationsdiagrammer er besluttet af Universitetsledelsen. 

Grafisk afdeling har det overordnede ansvar for, at organisationsdiagrammerne følger dette design og sikrer derved diagrammernes visuelle sammenhæng på tværs af universitet. Den grafiske designer har i forlængelse heraf det sidste ”say” ifht formsproget på det enkelte diagram. 

Lokale opdateringer og ændringer af AU’s organisationsdiagrammer skal så vidt muligt følge det oprindelige design. Opstår der tvivl eller er der behov for en second opinion ift. designet, kontakter den lokale diagramkoordinator grafisk afdeling med henblik på sparring.

Kontakt din diagramkoordinator

Arts

Ib jensen

Aarhus BSS:

Ida Marie W. Vilbæk

Health:

Lise Wendel Eriksen

Nat-Tech:

Heidi Søndergaard