Køb og afregning

Køb af varer og tjenesteydelser

Følgende SKAL oplyses ved bestilling af varer, tjenesteydelser mv., så fakturaen sendes til korrekt modtager, og så leverandøren kan anføre oplysningerne på fakturaen:

  • Navn på bestiller.
  • EAN nummer.
  • Navn på fakturamodtager/rekvirent i indfak.
  • Sag (projekt nummer) og sagsopgavenummer (aktivitetsnummer).

Aarhus Universitets VAT-nr./CVR-nr. ved køb af varer indenfor EU og køb udenfor EU, er 31119103.


Indkøb generelt

Hvis du skal foretage et køb på vegne af Aarhus Universitet, skal du altid overholde de indkøbsaftaler, som Aarhus Universitet er underlagt. Disse aftaler gælder, uanset om der faktureres direkte til Aarhus Universitet, eller om du selv lægger pengene ud for derefter at få dit udlæg refunderet.


Dyrestaldsafregning

Institut for Biomedicin
Projektøkonom:
Elsy M. Barutwanayo
elsy.m.barutwanayo@au.dk
Tlf: 9350 9056

Du finder os her:

Health Økonomi

Vennelyst Boulevard 9 Bygning 1610, Bygning 1613
8000 Aarhus C 

E-mail:
okonomicenterhealth.okoplan@au.dk