Båndet for vejledning og studieinformation (VEST)

Medlemmer og formål

Båndet for vejledning og studieinformation er etableret for at sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af fakulteter og fællesadministration vedrørende studievejledning.

Medlemmerne er lederne for vejledningen på fakulteterne og lederen af den centrale vejledning. Møderne ledes af en ordfører, som bistås af en koordinator. Desuden deltager specialister på møderne efter behov.

VEST-båndet består pr. 28.01.22 af følgende medlemmer:

  • Eva Kvistgaard Arent, HEALTH
  • Catalina Kjær, NAT-TECH
  • Jesper Qvistgaard, ARTS
  • Anne Christine Teglborg, AU UDDANNELSE
  • Stina Lykkebye Tylén, AARHUS BSS

Koordinator:

  • Esben Højbjerre Larsen, AU UDDANNELSE

Kommissorium for de tværgående bånd.

Ønsker du at komme i kontakt med VEST-båndet?