Båndet for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK)

Medlemmer og formål

Båndet for Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet er etableret for at sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af fakulteter og fællesadministrationen vedrørende følgende studieadministrative processer:

  • Sagsbehandling af studerendes ansøgning om merit og dispensation
  • Betjening af studienævn og uddannelsesnævn/uddannelsesudvalg
  • Understøttelse af kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet
  • Udvikling og revision af studieordninger
  • Ansøgning om ny og sammenlagt uddannelse, samt anmodning om titelændringer
  • Implementering af og opfølgning på uddannelsesjuridiske regler og procedurer

   Båndets medlemmer er lederne fra Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening på de fire fakulteter. Båndet sekretariatsbetjenes af Uddannelsesstrategisk Sekretariat. Desuden deltager specialister efter behov.

   Kommissorium for de tværgående bånd.

   Ønsker du at komme i kontakt med SNUK-båndet?

   Er du STUDERENDE, skal du kontakte dit lokale studiecenter.