Blackboard servicevindue 4. juli - 9. juli 2017

14.06.2017 | Tina Andreasen Bjerrum

AU Blackboard (AR/ HE/ ST) og BSS Blackboard skal flytte til samme nye platform. Det sker i perioden den 4. juli – 9. juli 2017. Således vil vi fra den 10. juli 2017 have et fælles Blackboard for hele AU.

Under servicevinduet vil der blive lavet en kopi af al indhold i AU Blackbord (AR/HE/ST). Det kopierede indhold vil blive flyttet til det nye fælles Blackboard. Dette vil brugerne ikke mærke, og de vil kunne tilgå systemet, som de plejer. Dog skal de være opmærksomme på, at al indhold, som gemmes i perioden 4.-9. juli, IKKE bliver kopieret med over. Det betyder, at når brugerne logger på den 10. juli, vil kun indhold, som er gemt før den 4. juli, være synligt. Det anbefales derfor at vente til den 10. juli med at uploade ny information, filer, oprette wikier m.v. eller at få det gjort før den 4. juli.

I forbindelse med servicevinduet er der oprettet en FAQ, hvor man kan finde svar på hvad man som bruger kan og ikke kan under servicevinduet samt giver forslag til alternative løsninger. Link til FAQ

Alt data samles fremover i Blackboards Data Center i Holland, og Blackboard Inc. vil fremover have driftsansvaret for det fælles AU-Blackboard (tidligere AU-IT’s ansvar).

Bemærk: der informeres separat fra BSS om omlægningens betydning for BSS Blackboard.

---

AU Blackboard (AR/HE/ST) and BSS Blackboard are moving to the same new platform. This will take place 4–9 July 2017. From 10 July 2017 and onwards we will have a one common AU Blackboard.

In the beginning of the service window a copy of all content in AU Blackboard (AR/HE/ST) will be made. The copied content will be moved to the new common AU Blackboard. During the service window users will be able to log in to Blackboard as usual, but they must be aware that content saved during the service window 4-9 July will NOT be copied to the new common AU Blackboard. This means that when users log in to the new common AU Blackboard 10 July, only content saved before July 4 will be accessible. We recoomend that you wait until 10 July to upload new information, files, create wikis etc. OR to do this before 4 July.

We have created an FAQ that provides the users with answers to what they can and cannot do in Blackboard during the service window and alternatives are suggested. Link to the FAQ

All AU Blackboard data will from 10 July and onwards be gathered in Blackboard’s Data Center in the Netherlands and Blackboard Inc. will have the operational responsibility for our common AU-Blackboard (previously AU-IT’s responsibility).

Blackboard