Organisering og netværk

På denne side kan du læse om organiseringen bag arbejdet med AU's bæredygtighed og se, hvilke netværk AU er med i.

AU's Grønne Team

Der er nedsat et Grønt Team, som understøtter AU's Grønne Netværk samt arbejdet med Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025 og implementeringen af denne.

Har du spørgsmål hertil, bedes du kontakte Susanne Søes Hejlsvig.

Teamet består af:

AU's Grønne Netværk

#AUGreen er et netværk, hvor alle studerende og medarbejdere, der ønsker at være med til at fremme AU's grønne omstilling, inviteres til at deltage.

Arbejdsgruppe

Opgaven
En arbejdsgruppe har i perioden maj til november 2019 haft til opgave at bidrage til udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi (senere omdøbt til klimastrategi) for Aarhus Universitetet fra 2020 til 2025. Strategien sætter retning for universitetets arbejde med at reducere AU's udledning af CO2. Arbejdsgruppen har i arbejdet med strategien forholdt sig til bidrag fra et internt bæredygtighedsseminar (afholdt 21. marts 2019) og bidrag fra AU's grønne netværk.

Tidsplan
Strategien var i høring på universitetet primo 2020, og blev godkendt af AU’s bestyrelse 1. april 2020.

Hvem er i arbejdsgruppen?
Arbejdsgruppen bestod af otte medlemmer. Herunder fire forsker, to studerende, samt en teknisk og en administrativ medarbejdere. Forskerne er indstillet af de fire fakulteter, og de studerende er henholdsvis indstillet af Den Grønne Studenterbevægelse og Studenterrådet, De Konservative Studere og Frit Forum.

Maja Kofod Jensen

Niklas Stoyan Hornbæk Knoth

  • Studerer diplomingeniør i bygningsteknik med speciale i miljø
  • Studenterrådet
  • E-mail:201405715@post.au.dk

Netværk og samarbejder, AU deltager i

Aarhus Universitet er med i følgende netværk/samarbejder:

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at sende en mail til greenteam@au.dk eller tage fat i en af os: