Klimaindsats ACA

Klimagruppen arbejder med lokale klimatiltag i ACA. De lokale tiltag kan synes små, men sammen med mange andre små tiltag, skaber vi en reel forandring. Netop dette er pointen i klimagruppens arbejde - vi arbejder med de lokale forhold, som vi selv kan påvirke og som gør en forskel i vores dagligdag. Det lokale og personlige engagement er også det, som giver os lyst til at ændre og forbedre tingene - derfor kalder vi os en græsrodsbevægelse. Der er ingen som bestemmer, hvad vi skal arbejde med, og ingen som kræver, at vi arbejder med en bestemt hastighed – kun gruppens medlemmer... Og så klimaets generelle tilstand.


Hvordan arbejder gruppen?

Klimagruppen bestræber sig på at søsætte to initiativer årligt. Mødefrekvensen tilpasses de planlagte initiativer.

Gode ideer

Har du gode ideer til grønne initiativer eller ønsker du at tage del i klimaarbejdet i ACA, er du velkommen til at kontakte Steen Weisner.

Kommende arrangementer

Digital oprydningsdag 2.0

I foråret 2023 planlægger klimagruppen at afholde endnu en digital oprydningsdag i ACA.

Vi skal gøre status på det lokale arbejde siden sidste oprydningsdag, få øje på nye digitale klimasyndere og være nysgerrige på, hvordan vi i afdelingerne har fastholdt fokusset på løbende digital oprydning.

Hvis du vil vide mere om digital oprydning, så se her: https://www.digitalcleanupday.org/


Afholdte arrangementer

Digital oprydningsdag

Den 22. april 2022 afholdte ACA klimagruppe et fællesarrangement, hvor klimagruppen satte fokus på det digitale affald vi efterlader os, når vi ikke rydder op på computer og telefon i dokumenter, billeder, videoer og emails. Vi nåede på dagen at slette 270GB data, svarende til en besparelse på 60kg pr år. Det svarer til ca. 250km i en dieselbil.


Inspirationsmateriale

Digital oprydning - omregningstabel