Bæredygtighed i Administrationscenter Nat-Tech

Kilowhat can you do? - Brug energi med omtanke

Her på siden kan du finde bæredygtige og energibesparende tips og tricks, grønne konkurrencer, klimavenlige idéer og andre tiltag for medarbejdere i Administrationscenter Nat-Tech.

Bæredygtighedsudvalget arbejder for at fremme en bæredygtig omstilling og grøn adfærd blandt Administrationscenter Nat-Techs medarbejdere og afdelinger, inden for områder som fx forbrug, affald, arbejdsprocesser, forplejning og transport.

Derfor vil Bæredygtighedsudvalget blandt andet forsøge at inspirere og motivere den enkelte medarbejder, foreslå konkrete tiltag til ledelsen, iværksætte lokale initiativer nu og her, samt afholde spændende arrangementer og oplæg.

Vidste du at...

 • Du kan sortere dit affald i containere på p-pladsen mellem Fysik og Kemi?

 • Du nemt kan tage kaffegrums fra den dertil indrettede beholder i Kaffestuen (bygning 1521) til jordforbedring i egen have?

 • Du kan booke en cykel? 
  Cyklerne står i bygning 1525, lokale 013, og skal bookes i Outlook. Nøglerne er i et aflåst nøgleskab, der hænger inden i skabet ved Fysiks information på "Motorvejen"; bygning 1520, etage 1.

 • Du kan booke en elbil? 
  Kia e-Niro (reg.nr. CU 80 941) er parkeret ved indgangen til Fysik og skal bookes i Outlook. Nøglerne er i et aflåst nøgleskab, der hænger inden i skabet ved Fysiks information på "Motorvejen"; bygning 1520, etage 1. Husk at oplyse projekt- og aktivitetsnummer, samt antal kørte kilometer i kørebogen, når turen er slut. Det er vigtigt at sætte bilen til ladning efter hver køretur (vejledning er på stander, og kort til aktivering er i bilen).

 • Du kan medbringe din egen kop til kaffen i MatKant? 

 • Forskning viser, at man kan reducere sit CO2-aftryk med 96% ved ikke have video på ved online-møder - fx når der deles skærm/præsenteres?  

 • Du ved at vælge ’secure print’ kan spare papir på fejludskrifter og bortkomne udskrifter? 

Konkurrencer

Bæredygtighedsudvalget afholder løbende små og store konkurrencer.

Herunder kan du se eventuelt igangværende konkurrencer samt vinderne af allerede afholdte konkurrencer.

Vinderne

Forårskonkurrencen 2022

 • Chris Lund Nielsen (UDD)

Præmie: Grøn startpakke fra Suztain.

Gode idéer til at fremme arbejdet med bæredygtig omstilling og grøn adfærd i Administrationscenter Nat-Tech

 • Marie Oue Hansen (UDD)
 • Trine Evereth Paagaard (UDD)
 • Allan Bøge Ochwat (ØKO)

Præmie: Bogen "Klimaguiden - red verden lidt hver dag"

Events

Bæredygtig frokost januar 2024 - Aarhus

I samarbejde med personaleforeningen PASTA og Matematisk kantine afholdt Bæredygtighedsudvalget en fælles frokost 16. januar 2024, hvor deltagerne kunne købe et bæredygtigt måltid for 30 kr. og høre et oplæg fra kantineleder Mads Ankjær om, hvordan han arbejder med bæredygtig og klimavenlig mad, samtidig med at han skal drive en økonomisk bæredygtig forretning. Der var plads til 50 deltagere i arrangementet, og tilbagemeldingerne var vældig positive - mange havde fået noget at tænke over næste gang de står i kantinen og skal købe frokost. Som Mads sagde: hvis kunderne køber mindre kød, så laver han færre kødretter - så vi er alle sammen med til at påvirke kantinens udvalg af grønne og bæredygtige retter! 

IT-forårsrengøring 2023

Fra den 11. til den 14. april 2023 blev der afholdt en kampagne for at få indsamlet gammelt it-udstyr til Nat Tech IT, så de kan få det distribueret videre gennem de rigtige kanaler. Bæredygtighedsudvalget og Nat-Tech IT takker for opbakningen og opfordrer til fremover at aflevere brugt udstyr løbende.

"Skræmmende. Frygt. Krise. Fuck"

Det er nogle af de ord, der gik igen flest gange, da klimajournalist Rasmus Thirup Beck til sit online oplæg d. 17. maj bad os alle indsende ét ord, som beskrev, hvad vi tænkte om klimasituationen. Så det ser sort ud.

MEN det er ikke kun dystre udsigter! Herunder kan du læse, hvad Rasmus kunne fortælle om den grønne udvikling inden for en række af vores helt basale behov.

Mad

Den helt store synder i landbrugssektoren er kød. Især oksekød og andre former for drøvtyggerkød. Der forskes og udvikles mere og mere i både bæredygtigt landbrug samt i plantebaseret mad, der kan erstatte kød. Disse alternativer bliver derfor også billigere og billigere.

Sex og forplantning

Befolkningsvækst er en belastning for CO2, men i over halvdelen af verdens lande er befolkningsvæksten nedadgående. Det skyldes især, at kvinder bliver mere og mere uddannede. Der fødes rigtigt nok mange børn i især afrikanske lande, men disse børn har et markant minde CO2-aftryk end børn i rigere lande.

Tøj (og alt mulig andet bras)

Modebranchen er blevet en "brug og smid væk"-kultur, som ikke er bæredygtig. Hvert sekund bliver der smidt, hvad der svarer til en lastbilfuld tøj ud i verden, og det bliver enten brændt eller deponeret. En forsvindende lille del bliver genanvendt. Det mest bæredygtige er at købe brugt eller reparere det, man har. 

Husly

Byggebranchen og især beton og stål kræver høje varmegrader til forarbejdning. Det kan vi ikke klare uden brug af gas eller kul. Der er lovende alternativer, men der er langt igen. Der er også perspektiver i at bygge med træ, som ikke har nogen CO2-udledning i sig selv. Det smarteste er dog at renovere det, vi allerede har. 

Energi

Det går stærkt med at udrulle grøn energi i hele verden. Vi udnytter vind og solenergi i højt omfang. Prisen på vindmøller, solceller og batterier er styrtdykket de seneste 50 år. I 2/3 af verden kan det lige nu bedre betale sig at stille vindmøller eller solceller op, hvis man skal bruge en ny energikilde fremfor at satse på kul, olie eller gas. Atomkraft er desuden mere effektiv og mindre problematisk end det har ry for at være.

Transport

Der skal elektrificeres så meget som muligt, så vi kan hægte det op på den grønne energi. Det har lange udsigter at udvikle fly og færger, som er eldrevne, fordi batterierne ville blive så store og tunge, at det ikke ville kunne lade sig gøre på langdistanceture. Lastbiler ville man kunne elektrificere på samme måde som sporvogne, som kobles på et strømnet. Teknologien er der, også i Danmark - den skal bare skaleres.

"Affald"

Vi har et behov for at gøre rent og rydde op efter os, også når det gælder CO2. Naturens vej er at plante alle de træer, vi har fældet, for træerne binder CO2. Man kan også finde på måder at fange og binde vores CO2 og opbevare det, f.eks. I underjordiske opbevaringskamre, f.eks. i gamle gasfelter.  

Bæredygtighed og energibesparelse på AU

Bæredygtighedsudvalget arbejder sammen med andre grupper på AU, blandt andre AU's Grønne Netværk. og Bæredygtighedsudvalget på Fysik og Astronomi.

Herunder kan du finde en række af AU's bæredygtige og energibesparende tiltag:

Send dine input

Bæredygtighedsudvalget tager meget gerne imod idéer og input til, hvordan vi sammen kan gøre Administrationscenter Nat-Tech endnu mere grønt og bæredygtigt.