Andre eksempler

Grøn Guide til medarbejdere og studerende

Udfordring
Aarhus Universitet ønsker at reducere universitetets CO2-udledning i 2025 med 35% sammenlignet med 2018.

Løsning
AU's Grønne Guide er udviklet for at give medarbejdere og studerende på AU inspiration til, hvordan de gennem deres hverdag på campus kan bidrage til et grønnere universitet.

Guiden er inddelt i fem emner; Transport, På kontoret, Møder og Konferencer, Mad og drikke samt Grønne netværk.

Yderligere oplysninger

   

Bæredygtighed og konferencer

De senere år er fokus på bæredygtighed, genbrug og økologi øget. På AU har vi også valgt at arbejde med bæredygtighed i forbindelse med planlægning og afvikling af konferencer og events.

I første omgang fordi vi gerne vil tage ansvar for det samfund, vi indgår i, og fordi det er det fornuftige at gøre. I anden omgang fordi vi faktisk også i en lang række tilfælde oplever, at der kan spares ressourcer og dermed økonomi ved at tænke tingene anderledes end "vi plejer". 

Læs mere om, hvordan du kan holde en bæredygtig konference på AU. 
­­­


Eksempel på en bæredygtig konference: Wetpol-konference i maj 2019.

Deltagere ca. 200.
Vært: Institut for Bioscience.

Konferencearrangørerne ønskede at sætte særligt fokus på at lave en bæredygtig konference. Det efterspørges af konferencedeltagerne og passer godt til konferencens tema.

I et samarbejde mellem VisitAarhus, Event og Kommunikationsstøtte (AU) og Wetpol (Institutleder, professor, institutsekretariatsleder) udviklede man sammen flere initiativer:

  • Fokus på transport i Aarhus bl.a. med gåbusser og letbanen
  • Minimering af trykt materiale
  • Fokus på sund og økologisk mad produceret lokalt – og undgåelse af madspild

I samarbejde med VisitAarhus er der produceret en video med denne fortælling (se http://wetpol.com/). Arrangørerne på AU bruger denne fortælling som et aktivt forsøg på at skabe en bæredygtig konference.

Tre tiltag til forbedret studiemiljø på Nobel: Bibliotek, Campusområde samt Deli

Udfordring
En brugerundersøgelse i 2014 viste, at tilfredsheden med området var lav. Der blev udtrykt et ønske om:

  1. En bedre udnyttelse af arealerne og et attraktivt studiemiljø.
  2. Grønne oaser og udendørsophold.
  3. En kantine, som er åben efter undervisningstid.

Løsning
Bibliotek: Arealoptimering samt at skabe et attraktivt studiemiljø.

På baggrund af et ønske om at skabe merværdi på et begrænset budget, blev cirkulære og bæredygtige tankegange afprøvet. Fokus var på økonomi, social aktivitet samt sundt indeklima. De uinspirerede kælderlokaler uden vinduer blev optimerede med støjreducering, frisk luft og lys, der opleves som dagslys.

Genbrug af bogreoler skabte rum i budgettet til forbedringer. Denne besparelse samt en mindre byggesum blev investeret i forbedring af indeklima, lyddæmpning af ventilations anlæg, LED lys med dagslys simulering, scenografi samt levende grønne vægge. Det nye ARTS bibliotek er en stor succes med forbedret APV og forhøjet belægning på alle tidspunkter. Studiemiljøet indbyder til at folk bliver længere tid og har mere overskud til at deltage i fællesskaber.  

Campusområde: Socialt, miljømæssigt samt økonomisk projekt.

Området savnede et campusmiljø med grønne udendørs opholdsarealer. Derfor blev der i det mest trafikere knudepunkt i området placeret et stort organisk siddemøbel, så de studerende og andre, der passerer igennem, kan nyde solen omkring frokosttid. Rummøblet har ændret i hierarkiet, således at de gående føler, det er en forbedring – samtidig er der bedre plads og overblik for biler. Den økonomiske bæredygtighed består i, at der ikke blev lavet om på vejkonstruktionen men kun tilført de rummelige siddemøbler og plantekasser.

Café/Deli: Udvidede åbningstider.

Yderligere blev der etableret en café/Deli, der supplerede kantinen, og som også har åbent om eftermiddagen og aftenen. I Delíen er der desuden mulighed for at tage diverse retter og brød med hjem til aftensmad.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte arkitekt, Gustaf Lohm