Bæredygtighed og konferencer

De senere år er fokus på bæredygtighed, genbrug og økologi øget. På Aarhus Universitet har vi også valgt at arbejde med bæredygtighed i forbindelse med planlægning og afvikling af konferencer og events. I første omgang fordi vi gerne vil tage ansvar for det samfund, vi indgår i, og fordi det er det fornuftige at gøre. I anden omgang fordi vi også i en lang række tilfælde oplever, at der kan spares ressourcer og dermed økonomi ved at tænke og gøre tingene anderledes end vi plejer. Med meget få greb og indsatser i din planlægning og afvikling kan du skabe en stor (bæredygtig) forskel og desuden skabe god signalværdi.

Bliv inspireret her nedenfor - der er meget, du selv kan gøre:

Nedenfor er listet nogle af de lavthængende frugter, som gør en forskel i forhold til sund fornuft og bæredygtighed. Du kan plukke nogle af dem ud eller vælge at gå all-in både før og under konferencen – klik nedenfor og bliv inspireret:

Bæredygtige tiltag inden konferencen

Bæredygtige tiltag ifm. transport

 • Overvej, hvor meget transport du selv sætter ind lokalt – overvej i den forbindelse gå-busser (fx med studerende, der guider og fortæller). 
   
 • Bed folk tilmelde sig de konferencebusser, du sætter ind, så du kører med fulde frem for halvtomme busser.
   
 • Gør valget/brugen af offentlig transport til og fra konference nemt for deltagerne – forklar det på hjemmesiden, og indsæt fx oversigtskort over letbane og relevante busser, så gæsterne ikke er i tvivl om, hvad de skal og hvorfor.
   
 • Opfodr til/arranger fælles transport til/fra lufthavnen – foreslå at tage taxa sammen.
   

Forplejning

 • Snak økologi og bæredygtighed med AU's kantiner, når du booker hos dem. Genbrug fx dit eget bestilte frugt, og bed kun om delvis opfyldning på dag 2 istedet for en ffuld ordre igen. Hør dem også om muligheden for opfyldning af vandflasker, hvis du vælger at benytte AU's bæredygtige vandflasker (p.t. er der kun vandstationer opsat i Søauditorierne, ved Aulaen på Ringgaden og i S-bygningen på Fuglesangs Allé).
 • Anbefal grønne restauranter i Aarhus By, hvis deltagerne skal spise på egen hånd – se eksempel på liste her
 • Spørg/kræv af de restauranter, som du selv booker til fx din konfencemiddag, at de er bæredygtige – forhandl med dem om økologi og vegetar-alternativer, hør dem om deres madspildspolitik, og foreslå fx, at de udleverer doggy bags, hvis det giver mening for dit arrangement
   
 • Overvej, hvilke tiltag du kan lave ift. rester og madspild 
 • Opret et felt på din tilmeldingsblanket, hvor deltagerne skal krydse af, hvis de ønsker kød (altså modsat vegetar-valget). Forklar på hjemmesiden, hvorfor I har valgt kødfri dag eller kødfri konference, så det giver mening for deltagerne.
 • Overvej brainfood til dine pauser, og forklar dit valg på hjemmesiden.
   

Hotelanbefalinger og valg

 • Vælg eller anbefal de hoteller i Aarhus, som er mest bæredygtige – kommuniker evt. hotellets profil på din hjemmeside, hvis de har én.
   

Markedsføring og information

 • Kommunikér på dit website, at vi på AU arbejder med bæredygtighed i forbindelse med konferencer, og hvad det evt. medfører af tiltag eller ændringer. Forbered deltagerne på de tiltag, de vil møde og hvorfor.
 • Kommuniker digitalt – fx gennem web/mail/app – i stedet for tryksager og breve, der sendes.
 • Udarbejd app til konferenceinfo 
 • Ved anvendelse af trykt materiale: Lav aftale med trykkeri om tryk på bæredygtigt papir, der er FSC-mærket, eller hør om muligheden for at trykke på stenpapir, hvis det giver mening?
 • Drop det gængse tykke trykte program og vær kreativ. Overvej fx i stedet blot at trykke et A3-keyhanger-program på bæredygtigt papir (A3 foldes til A6 i særlig str. plastlomme, der også kan indeholde særligt designet navneskilt). Referer til dit website, hvor al anden nyttig information og opdateringer kan findes. Her sparer du virkelig penge!

 • Bestil kun det antal konferencevarer, du har brug for, og tænk også gerne i genbrug af varerne ved flere arrangementer, hvor det er muligt. Lav buffet, så kun dem, der har brug for varerne, tager dem
   
 • Evt. minimering af roll-ups og bannerproduktion, lav generiske bannere, der kan bruges igen (fx uden dato eller årstal), eller genbrug af disse efterfølgende – flere virksomheder producerer tasker o.l. af stoffet og modtager det meget gerne efter endt konference/event.
   

Planlægning af socialt program

 • Guidede ture til skjulte/skøre steder i Aarhus – fx Kulbroen, Godsbanen, små haver – besøg Vanebrudspalæet, byd på kaffe i skraldebaren på Godsbanen, lad dem høre om dyrkning af svampe i kaffegrums fra byens cafeer og andet, der viser Aarhus som en bæredygtig, samarbejdsvillig og entreprenant by, der har fokus på klima.
 • Giv gæsterne en 'skæv' oplevelse, som skiller sig ud, og som de husker!

Bæredygtige tiltag under konferencen

Udsmykning, indretning af venue og afvikling

 • Husk på, at mange typer blomster er importeret over lange afstande – snak med forhandler om udvalg og lokale/årstidsblomster ift. buketter og opsatser. Måske kan du også spare penge i dit budget. Køb evt. planter og urtepotter, så de kan bruges efterfølgende.
 • Genbrug navneskilte – gør det tydeligt!
 • Lav konferencevarerbuffet – det mindsker forbruget, men alle har mulighed for at tage det, de ønsker – og nogle lægger endda fx papir og kuglepen retur efter brug. Husk at returnere ubrugte konferencevarer til Events og Kommunikationsstøtte efter dit arrangement.
 • Overvej muleposer, der kan bruges mange gange fremfor plasticposer, hvis du skal bruge poser.
 • Snak med leverandør om duge/service/lys – køb fx voksduge, så dugene ikke skal smides ud hver gang + undgå éngangsservice, hvis det er den bedste løsning i det enkelte tilfælde.
 • Pause-slide på storskærmen med info om fx konferencens bæredygtighedsindsats, at postevand i DK kan drikkes, at deltagerne skal skrive navn på deres vandflasker, så de kan genbruge dem (og at de skal genbruge dem), påmindelse om at aflevere navneskilt og andre konferencematerialer ved afslutningen af konferencen.
 • Udsend elektronisk evaluering. Spørg efter forslag til mere bæredygtige løsninger, når der gives feedback (spørg meget konkret, fx: ”Har du set vores bæredygtighedsinitiativer i forbindelse med konferencen? Betyder det noget for dig? Har du idéer?”). Videndel gerne dine erfaringer på tværs af AU/erfa-netværket og med Events og Kommunikationsstøtte.
   

Forplejning

 • Overvej andet end buffet, hvis det er muligt (for meget madspild) – bestil fx tallerkenservering til frokost/middag. Hvis buffet, så snak med kantine om en buffet med små tallerkener/serveringer og mad, der kan stilles frem efterhånden. Portionsanret, eller servér sandwich og 1 stk. frugt.
 • Overvej delemad – snak med kantinen om, hvad der bedst betaler sig, og hvordan de forholder sig til madspild. Tænk i madpakkeposer fx den sidste dag, så der ikke er rester.
 • Snak økologi med kantinen – og drøft også evt. typen af service. Det er ikke altid, at glas/porcelæn er det bedste valg, fordi strøm og opvask også er ressourcekrævende. Spørg dem!
 • Køb vores bæredygtige vandflasker m. låg, der kan fyldes og genbruges mange gange, i stedet for pant-plasticflasker (sæt evt. label på med navn, der kan tages af efter konferencen). Overvej plan for, hvordan flasker fyldes og genfyldes – det er ikke sikkert, dine gæster bryder sig om at fylde vand i deres flaske ude på toilettet.
 • Tænk i kander med vand fra hanen under måltiderne – husk at fortælle deltagerne, at det danske vand kan drikkes og faktisk smager dejligt!
 • Forhandl økologi med dit konferencemiddag-venue (det kan stadig holdes inden for budget, og de fleste steder er snart vant til, at der bedes om dette).
 • Drøft håndtering af madspild med kantine/leverandør (fx studerende som aftagere efterfølgende – kan annonceres på Facebook fx i en halv time efter frokosten). Bemærk, at aftaler om at aflevere maden til 3. part skal cleares med den valgte kantine af hensyn til hygiejneregler m.v.
 • Overvej leverandør (professionel vs. amatør) + aftal håndtering af madspild med leverandør.

Køb bæredygtige gaver og konferencevarer til dit arrangement

Vi arbejder også med at gøre udvalget af vores gaver og merchandise mere bæredygtigt. Læs mere om AU's bæredygtige vandflasker og muleposer af økologisk bomuld her.

Bæredygtige AU vandflasker

Aarhus Universitets bæredygtige vandflasker rummer 0,5 l. og findes både en dansk og engelsk udgave, samt en BSS udgave.

Vandflasken kan bruges igen og igen. Den er BPA-fri og tåler opvasker. Flasken kan med fordel købes og bruges til dine konferencegæster. Husk dog at tænke over, hvordan den fyldes og genfyldes. 

 • Ved køb af minimum 50 flasker koster flaskerne 25 kr. pr. stk. og kan købes via Events og Kommunikationsstøtte på kommunikation@au.dk. Husk at opgive fulde navn, adresse, afdeling og intern kontostreng.
 • Ved køb af mindre end 50 flasker, skal flasken købes via Stakbogladen på Fredrik Nielsens Vej eller via www.webshop.au.dk og koster 45,00 kr. pr. flaske.

Gode råd til opfyldning og hygiejne:

 • Vi anbefaler, at flaskerne skylles før brug. 
 • Fyld af hensyn til bakterier aldrig flaskerne på et toilet!
 • Der kan evt. laves aftale med en kantine om at fylde flaskerne i deres køkken efter Fødevarestyrelsens regler
 • Toppen af flasken og hanen bør aldrig røre hinanden, særligt ikke ved genopfyldning

Muleposer af økologisk bomuld

AU's Muleposer vil være et bæredygtigt alternativ til pakning af konferencevare eller som en hand out. Disse muleposer er lavet af økologisk bomuld. Poserne købes i AU's webshop.