Nationale klynger

Der er udpeget 14 nye nationale klynger med start 1. januar 2021 af Uddannelses- og forskningsministeriet. 

​Alle klynger har et opdrag om at fremme innovations- og videnssamarbejde mellem forskere og virksomheder.

Hvorfor er klyngerne interessante for Aarhus Universitet?

  • De er vigtige samarbejdspartnere i forhold til at bringe viden fra universitetet ud til virksomhederne i klyngerne
  • De kan bane vejen for iværksættere inden for klyngernes områder
  • AU og klyngerne kan samarbejde om fælles events og projekter
  • Der er et specielt stort potentiale i at styrke samarbejdet med SMV’er via klyngerne

Intern klyngegruppe på AU

Erhverv og Innovation faciliterer et internt klyngenetværk på AU. Der holdes 4 årlige møder i netværket. Fokus er på netværk, erfaringsudveksling og videndeling på tværs af AU.

Hvis du vil vide mere om klyngenetværket eller de nationale klynger og AU's rolle heri, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Bettina Dencker Hansen på bdh@au.dk