Strategi for erhvervssamarbejde og innovation 2021-25

Aarhus Universitet bringer løsninger

Aarhus Universitets bidrag til samfundet skal være endnu større og tydeligere. Både til den private og offentlige sektor og til civilsamfundet.

Derfor har vi vedtaget en delstrategi for erhvervssamarbejde og innovation. 

Erhvervsudvalget er overordnet ansvarlig for indsatserne, som understøtter og uddyber Strategi 2025, men missionen lykkes kun gennem et tæt samarbejde med såvel universitetets fakulteter, institutter og administrative funktioner som universitetets mange eksterne partnere og økosystemet.

Tilblivelse af strategien er sket via involvering af interne og eksterne parter.

Følg arbejdet med strategien for erhvervssamarbejde og innovation 2021-25 her på siden.  

Lone Ryg Olsen præsenterer delstrategi for Erhvervs-samarbejde og innovation

Hvad siger vores samarbejds-partnere om strategien for samarbejde og innovation?

Kontakt


Lea Vad Olesen

Sekretariatsleder Erhverv og Innovation - Sekretariatet